ikona-godziny-pracy-80

W okresie ferii zimowych od 15.02 do 27.02.2016 Biblioteka PBW w Gdańsku w soboty będzie nieczynna. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

„Rozczytane ferie w bibliotece”

Grupy uczniów w wieku od 6 do12 lat wraz z opiekunami zapraszamy podczas ferii zimowych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku na fantastyczne „Rozczytane ferie w bibliotece”.

IV Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

chrząszcz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zapraszają uczniów chętnych do udziału w IV Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”

Prelekcja: „Pamięć ocalona. Powstanie armii gen. Hallera we Francji w latach 1917-1919″, 18 lutego 2016 r. w PBW w Gdańsku

kultura_polska_na www

Stowarzyszenie Kultura Polska w Le Mans, PBW w Gdańsku oraz CEN w Gdańsku zapraszają na prelekcję „Pamięć ocalona. Powstanie Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919”, którą 18 lutego 2016 r. o godz. 12.00 wygłosi Alicja Trojanowska-Duluc.

Szkolenia dla nauczycieli w marcu i w kwietniu

Zapraszamy nauczycieli do PBW w Gdańsku na bezpłatne szkolenia, związane z nowymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, a także z wykorzystaniem literatury w procesie edukacyjnym.

Rok 2016 rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

indeks_na www

Radni pomorskiego sejmiku 25 stycznia br. ustanowili rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. W 2016 r. obchodzić będziemy wiele rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, a w tym 550 rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski – napisano w uzasadnieniu do wspomnianej uchwały pomorskiego sejmiku.

PBW w Gdańsku „Ambasadorem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji”

ambasador_picasso_mini

22 stycznia 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”.

Biblioteki pedagogiczne wspierające konkurs – w tym Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku – uhonorowano tytułem „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

Nowości audiowizualne

ikona-nowosci-multi

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: październik-grudzień 2015 r.

Edukacja przyrodnicza – aktywne poznanie, nowe wyzwanie

ikona-wystawa

W PBW w Gdańsku można oglądać wystawę pt. „Edukacja przyrodnicza – aktywne poznanie, nowe wyzwanie”.

Edukacja muzyczna w bibliotece

ikona-wystawa

W ramach Roku Otwartej Szkoły zapraszamy do zwiedzania wystawy dotyczącej edukacji muzycznej, organizowanej w PBW w Gdańsku.

Zestawienie nowości książkowych PBW

ikona-nowosci

Zestawienie nowości w wyborze od października do grudnia 2015 r.

Warsztaty dla nauczycieli w styczniu oraz lutym

szkolenie2-mini

Zapraszamy nauczycieli do PBW w Gdańsku na bezpłatne warsztaty „Radość ukryta w książkach” – adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze oraz „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.Zagrożenia cyberprzestrzeni”.

Projekcja filmu „Być i mieć”

Drodzy Nauczyciele,
Bezpłatna projekcja filmu „Być i mieć”odbyła się w sobotę 23 I 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku (sala 236).
Film opisuje naukę dzieci w prowincjonalnej szkole w Owernii we Francji prowadzonej przez nauczyciela Georgesa Lopeza, jednej z nielicznych obecnie jednoklasowych szkół.
Przed filmem przewidziano krótką prelekcję, a po projekcji dyskusję.
Spotkanie zorganizowała sieć nauczycieli „Edukacja filmowa” działająca na terenie naszej placówki.

Informacja o wyborze oferty

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje,że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych
oraz czasopism fachowych na rok 2016 dla PBW w Gdańsku wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. ul.Lubicz 3 ,31-034 Kraków ; Oddział w Gdańsku : ul.Elbląska 54, 80-274 na kwotę brutto 17 808,07 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.pbw.gda.pl

Wystawa IPN w PBW w Gdańsku

ikona-wystawa

Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Od wojny do zwycięstwa 1939–1989”

Wystawa opowiada o szczególnym półwieczu w dziejach Polski. Polska pozbawiona była wówczas niepodległości i wolności – najpierw w wyniku podboju i okupacji przez Niemcy i ZSRS w latach II wojny światowej, a następnie – komunistycznego zniewolenia po wojnie.