VI Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

ikona-swierszcz-80

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zapraszają chętnych uczniów do udziału w VI Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”.

Działalność wychowawcza szkoły. Co możemy zrobić lepiej? – XV sesja metodyczna

ikona-x-sesja-metodyczna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 14 marca 2018 r. na XV sesję metodyczną organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, która będzie poświęcona priorytetowi Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 – sformułowanemu jako „wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. Naszą sesję adresujemy przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych, ale zapraszamy także innych nauczycieli, zainteresowanych tematem.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – zagrożenia cyberprzestrzeni

szkolenie2-mini

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na kolejne z cyklu szkoleń organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku. 21 lutego 2018 w godzinach 16.00-17.00 odbędzie się spotkanie, które będzie miało na celu podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu przez uczniów.

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

logo_sieci samoksztalcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy na drugie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia „Nowoczesna Biblioteka Szkolna”, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w godz. 16.00-18.00. Na spotkaniu porozmawiamy o wartościowych książkach dla dzieci i młodzieży, które ukazały się w ostatnim roku.

Tworzenie testów online za pomocą aplikacji Quizizz, Plickers i AnswerGarden (II edycja)

szkolenie2-mini

Serdecznie zapraszamy 1 marca 2018 r. chętnych do udziału w warsztatach poświęconych aplikacjom mobilnym, dzięki którym możemy szybko przeprowadzić sondę wśród uczniów czy przygotować test lub mały quiz.

Horyzonty bezpieczeństwa. Portale społecznościowe

social media

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą książek o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz o wpływie portali społecznościowych na emocje dzieci i młodzieży. Przygotowane publikacje skierowane są dla nauczycieli, rodziców i młodzieży. Szczególnie polecamy książki beletrystyczne dotyczące uzależnień od mediów cyfrowych.

Kino i teatr pod okupacją. Polskie środowisko filmowe i teatralne w czasie II wojny światowej

ikona-wystawa

W ramach współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, udostępniamy ekspozycję – „Kino i teatr pod okupacją. Polskie środowisko filmowe i teatralne w czasie II wojny światowej”. Zapraszamy do zwiedzania wystawy w holu Biblioteki na I piętrze.

Nabytki – nowości książkowe 2018

ksiazka

Zestaw nowości książkowych w wyborze 2018

Szkolenie z serwisów POLONA/2miliony i ACADEMICA dla bibliotekarzy

POLONA

Bezpłatne szkolenie z serwisów POLONA/2miliony i ACADEMICA odbyło się 18 stycznia 2018 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Szkolenie poprowadził specjalista z Biblioteki Narodowej Iwo Hryniewicz.

Nowości książkowe w PBW w Gdańsku

Zachęcamy do korzystania z nowych książek zakupionych na potrzeby młodzieży uczestniczącej w I Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej Zdolni z Pomorza: Sztuczna inteligencja – nadzieje, wyzwania, perspektywy, która odbyła się 18 listopada 2017 r. na Politechnice Gdańskiej. Zgodnie z tematem konferencji publikacje dotyczą sztucznej inteligencji w interdyscyplinarnym ujęciu (biologia, chemia, fizyka, informatyka i kompetencje społeczne). Zakupione materiały okazały się bezcenną pomocą dla uczniów przygotowujących artykuły do publikacji pokonferencyjnej.

Jak promować film i książkę w mediach społecznościowych?

szkolenie2-mini

Szkolenie z zakresu wykorzystania tanich lub bezpłatnych narzędzi internetowych do wypromowania tytułu książki czy filmu odbyło się 24 stycznia 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

Nabytki-nowości audiowizualne : XI- XII 2017 r.

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: listopad – grudzień 2017 r.

Informacja o wyborze oferty (Prenumerata prasy na 2018 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje, że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2018 do PBW w Gdańsku złożono ofertę :
Garmond Press S.A. Oddział w Gdańsku : ul. Elbląska 54, 80-274 . Cena brutto za prenumeratę w 2018 r. 20 353,71 zł. Wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. O.Gdańsk na kwotę netto 18 879,52 zł
Uzasadnienie wyboru: W.w wykonawca jako jedyny złożył ważną ofertę i przystąpił do przedmiotowego postępowania
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wwww.pbw.gda.pl

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

logo_sieci samoksztalcenia nauczycieli bibliotekarzy

13 grudnia odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nowoczesna Biblioteka. Do wzięcia w nim udziału zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Ogłoszenie o przetargu (Prenumerata prasy na 2018 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK zaprasza do składania oferty na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2018 dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz 12 filii w: Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gd., Pruszczu Gd., Pucku, Starogardzie Gd., Sztumie, Tczewie, Wejherowie.
Realizacja zamówienia: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia ofert: 20.12. 2017 r.