Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Zachęcamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 25 września 2019 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Spotkanie poświęcone będzie profilaktyce uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna

W imieniu Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Oświatowej, zapraszamy na Pomorską Samorządową Debatę Edukacyjną, której celem jest określenie kierunków rozwoju edukacji na Pomorzu oraz sformułowanie postulatów do władz centralnych odpowiadających za politykę oświatową państwa.

III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości” – REJESTRACJA uczestników biernych

Pomimo że mózg to najbardziej skomplikowany i wciąż nie do końca poznany twór natury, uczniowie pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanowili zmierzyć się z tym zagadnieniem podczas obrad trzeciej edycji Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane między innymi z tym, jak działa mózg seryjnego zabójcy, czy decyzje zależą wyłącznie od nas, jakie pułapki zastawia na nas mózg, jak wpływają na niego nowe technologie, a także poddane dyskusji zostanie to, czy zdolności matematyczne związane są z płcią.
Tegoroczna konferencja odbędzie się, podobnie jak w ubiegłych latach, w murach Politechniki Gdańskiej. Obrady rozpoczną się w sobotę 16 listopada o godzinie 9.30.

IV edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza” – przedłużenie terminu zgłoszeń

Informujemy, że do 15 września 2019 r. można składać jeszcze zgłoszenia kandydatur nauczycieli do tegorocznej edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza” organizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Przypominamy, że wnioski może składać dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Z kolei wnioski nauczycieli będących dyrektorami wnosi organ prowadzący placówkę.

Szczegóły dostępne na stronie DES UMWP: https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza

7 Konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin pt. Stres problemem dzisiejszych czasów. Rodzina. Szkoła. Środowisko

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na siódmą wojewódzką konferencję z cyklu „Zdrowy Pomorzanin” pt.
Stres problemem dzisiejszych czasów. Rodzina. Szkoła. Środowisko.

Nabytki audiowizulane V – VI 2019

Nowości audiowizualne V-VI 2019

Wystawa „Seamus Heaney – życie i twórczość”

Seamus Heaney, irlandzki poeta, eseista i dramaturg, za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany, w tym Nagrodą Nobla w 1995 r. W jego dorobku znajdziemy także wiersze inspirowane poezją polskich autorów m.in. Herberta, Miłosza, a także tłumaczenie „Trenów” Kochanowskiego , dokonane wspólnie ze Stanisławem Barańczakiem. Organizatorem wystawy jest Fundacja Kultury Irlandzkiej, ekspozycja będzie prezentowana na I piętrze PBW do 30 sierpnia.

Tajemnice ludzkiego mózgu – nowości książkowe 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym książek zakupionych w ramach III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza”. Publikacje zostały zakupione przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z myślą o tych, których fascynują tajemnice ludzkiego mózgu. Zapraszamy do wypożyczania i lektury.

Mózg – nowości książkowe 2019

Warsztaty dla uczniów z województwa pomorskiego

Za nami warsztaty dla uczniów przygotowujące do zaprezentowania referatów lub posterów podczas III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości.

„Zanim przyszła wolność czytania”.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy Zanim przyszła wolność czytania

Jej tematyka dotyczy wydawnictw „drugiego obiegu” w komunistycznej Polsce.
Większość z nich stanowią rzadko udostępniane książki i czasopisma z Wydziału Zbiorów Specjalnych.

Zaproszenie – konferencja podsumowująca funkcjonowanie gimnazjów

Samorząd Województwa Pomorskiego wspólnie z Odziałem Pomorskim Związku Nauczycielstwa Polskiego organizuje konferencję będącą uroczystym podsumowaniem funkcjonowania gimnazjów.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (sobota) w auli im. prof. Jerzego Seidlera Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W załączeniu przesyłamy program konferencji.

II Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego
zaprasza na II Konferencję Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej: Rola i zadania szkolnych animatorów edukacji morskiej.

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Nauczycieli Biblioterapeutów

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci odbyło się 3 czerwca 2019 roku w godz. 10:30-12:30

Książka-sztuka-nowe media czyli o gustach się dyskutuje – konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy, 29 maja 2019 r.

Organizator gdańskiej edycji VI Ogólnopolskiego Festiwalu Literatury dla Dzieci – Fundacja Burza Mózgów z Krakowa oraz PBW w Gdańsku zorganizowały 29 maja br. o godz. 10.00 konferencję poświęconą książce ilustrowanej dla dzieci, z udziałem Ewy Solarz, Ewy Stiasny i dr. Michała Zająca.

Wielka Zbiórka Książek 2019 dla Małych i Dużych pacjentów szpitali

Zakończyła się w PBW zbiórka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ofiarowane książki zostaną przekazane do fundacji Zaczytani, która utworzy nowe i zaopatrzy istniejące biblioteki powstałe na terenie szpitali.