Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

MakatonKsiążka prezentuje zagadnienia teoretyczne Programu Językowego Makaton, który umożliwia porozumiewanie się dzieciom i dorosłym ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi: posługującym się mową w ograniczonym stopniu lub niemówiącym w ogóle. Celem Makatonu jest umożliwienie przekazywania i odbierania komunikatów oraz usprawnienie umiejętności językowych. Znaki Makatonu pełnią funkcję wspomagającą naturalną mowę lub zastępującą, gdy forma werbalna jest niedostępna. Program Językowy Makaton w terapii pełni funkcję wspomagającą kształtowanie prawidłowej mowy poprzez wizualne i słuchowe środki przekazu: gestowo-mimiczne i graficzne znaki. W książce zebrano też przykłady praktycznego wykorzystania Makatonu w terapii przez specjalistów, nauczycieli i rodziców.