100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II – wystawa

W 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II PBW w Gdańsku przygotowała wystawę bogatych zbiorów książkowych i multimedialnych poświęconych drodze kapłańskiej i nauczaniu wielkiego Polaka, teologa i filozofa. Osoby zainteresowane pełną ofertą biblioteki zachęcamy do zapoznania się z bibliografią zgromadzonych wydawnictw:

  • publikacji na temat życia, nauczania i działalności papieża Jana Pawła II wydanych w latach 1979 – 2020

Jan Paweł II (1979–2020)

  • książek autorstwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wydanych w większości już w czasie pontyfikatu oraz zapisów dźwiękowych (papieskich wypowiedzi i interpretacji utworów poetyckich)

Twórczość Karola Wojtyły/ Jana Pawła II w wyborze (1979-2020)

Prezentacja wystawy
Jan Paweł II 100 rocznica urodzin