12 zasad skutecznej edukacji Czyli jak uczyć, żeby nauczyć

12 zasad skutecznej edukacji12 zasad skutecznej edukacji Czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Sopot : GWP, 2015. – ISBN 978-83-7489-592-7

Praktyczny poradnik dla nauczycieli i edukatorów zawierający dwanaście uniwersalnych zasad skutecznej edukacji dla wszystkich typów, szczebli i form kształcenia. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: procesy koncentracji, rozumienia, wyobraźni i zapamiętywania, grupowanie materiału, powtarzanie, uczenie się przez doświadczenie, wykorzystywanie emocji w nauce, potrzeba przerw, sposoby motywacji. Opisane metody i narzędzia mają pomóc nauczycielom stworzyć atmosferę sprzyjającą nauce, uczniom zrozumieć, utrwalić i zapamiętać przekazywane treści, wykorzystywać edukacyjny potencjał nowoczesnych technologii.