6. Wojewódzka Konferencja z cyklu ZDROWY POMORZANIN

Zdrowy_Pomorzanin_2018

Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na szóstą wojewódzką konferencję z cyklu ZDROWY POMORZANIN pt. Profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, która odbędzie się 17 października 2018 r. od godz. 9.00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych; pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, ponadto do uczniów, rodziców, osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia.
Szczegółowy program na stronie ODN Słupsk.