Nowości w wyborze wrzesień – grudzień 2009

Zestawienie nowości w wyborze za okres od października do grudnia 2009 roku.
Opis bibliograficzny poszczególnych pozycji sporządzono w/g normy PN-82/N-01152.01: Opis bibliograficzny. Książki. Zastosowano pierwszy stopień szczegółowości opisu bibliograficznego.