Bibliotekarstwo belgijskie – między tradycją a nowoczesnością

Na przełomie września i października 2007 roku grupa bibliotekarzy zatrudnionych w różnego typu bibliotekach: publicznych, szkolnych, uczelnianych i pedagogicznych oraz wykładowców bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wyższych uczelni z różnych miast Polski (wśród nich 2 nauczycielki-bibliotekarki z PBW w Gdańsku) wzięła udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz […]

Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 : znaczenie reformy z 1988 roku

PAC MEIJER, Hanna Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 : znaczenie reformy z 1988 roku. – Warszawa 2012. – ISBN 978-83-62015-41-2. Autorka prezentuje brytyjski system edukacji. Opisuje reformę oświaty z 1988 roku i jej znaczenie na system kształcenia małych dzieci. Rozwiązania w zakresie koncepcji programowej, organizacyjnej, zarządzania i finansowania opieki i edukacji dzieci w […]

Ja też potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

NAPRAWA, Renata, TANAJEWSKA, Alicja, KOŁODZIEJSKA, Dorota Ja też potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. – Gdańsk 2012. – ISBN 978-83-7134-619-4. Pomoc dla nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program może być wykorzystany w pracy z uczniami szkół podstawowych w ramach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych. Publikacja zawiera […]

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

MURPHY, Tim, OBERLIN, Loriann Hoff Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Aut. Renata Naprawa [et al.]. – Gdańsk 2012. – ISBN 978-83-7134-590-6. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI i gimnazjów oraz specjalistów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej […]

Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół : opracowane na podstawie bajek Lecha Tkaczyka

KAPŁON, Małgorzata Konspekty zajęć dla przedszkoli i szkół : opracowane na podstawie bajek Lecha Tkaczyka. – Wrocław 2009. – ISBN 978-83-7277-371-5. Zbiór konspektów zajęć dla przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, opracowanych z wykorzystaniem bajek autorstwa Lecha Tkaczyka (wychowawczych i edukacyjnych). Konspekty pogrupowano według celów dydaktycznych – nauczanie liter, wprowadzanie wiedzy matematycznej, podstaw wiedzy ogólnej, edukacji zdrowotnej, […]

Przedszkole : przestrzeń rozwoju dziecka

WATOŁA, Anna Przedszkole : przestrzeń rozwoju dziecka. – Dąbrowa Górnicza 2009. – ISBN 978-83-88936-79-1. Autorka prezentuje aktualną problematykę teoretyczno-metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej. Omawia m.in. cele i zadania wychowania przedszkolnego, zasady i metody pracy z dziećmi, rolę i zadania nauczyciela oraz wybrane aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Przedstawia też uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności […]

Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych : aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych.

Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych : aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych. Red. nauk. Krystyna Faliszek. – Toruń 2013. – ISBN 978-83-63955-10-6. M.in. rodzaje ewaluacji, kryteria ewaluacji, funkcje badań ewaluacyjnych, techniki badawcze, błędy, unormowania prawne, badania ewaluacyjne w wybranych krajach (Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Polska)

Przywództwo i zmiana w edukacji

Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia. Red. Grzegorz Mazurkiewicz. – Kraków 2013. – ISBN 978-83-233-3502-3. Autorzy prezentują zagadnienie ewaluacji jako mechanizmu rozwoju i doskonalenia w edukacji. Kolejny tom z serii „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” poświęcony jest przywództwu – jego funkcji we wprowadzaniu zmiany w zarządzaniu szkołami i systemem oświatowym. Prace autorów […]