Bibliotekarstwo belgijskie – między tradycją a nowoczesnością

Na przełomie września i października 2007 roku grupa bibliotekarzy zatrudnionych w różnego typu bibliotekach: publicznych, szkolnych, uczelnianych i pedagogicznych oraz wykładowców bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wyższych uczelni z różnych miast Polski (wśród nich 2 nauczycielki-bibliotekarki z PBW w Gdańsku) wzięła udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz […]

Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 : znaczenie reformy z 1988 roku

ikona_nowa_ksiazka_09_2013_004

PAC MEIJER, Hanna Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 : znaczenie reformy z 1988 roku. – Warszawa 2012. – ISBN 978-83-62015-41-2. Autorka prezentuje brytyjski system edukacji. Opisuje reformę oświaty z 1988 roku i jej znaczenie na system kształcenia małych dzieci. Rozwiązania w zakresie koncepcji programowej, organizacyjnej, zarządzania i finansowania opieki i edukacji dzieci w […]

Ja też potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

NAPRAWA, Renata, TANAJEWSKA, Alicja, KOŁODZIEJSKA, Dorota Ja też potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. – Gdańsk 2012. – ISBN 978-83-7134-619-4. Pomoc dla nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program może być wykorzystany w pracy z uczniami szkół podstawowych w ramach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych. Publikacja zawiera […]

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

ikona_nowa_ksiazka_09_2013_003

MURPHY, Tim, OBERLIN, Loriann Hoff Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Aut. Renata Naprawa [et al.]. – Gdańsk 2012. – ISBN 978-83-7134-590-6. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI i gimnazjów oraz specjalistów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej […]