Więcej publikacji w ofercie IBUK LIBRA

Od 1 października 2014 r. PBW w Gdańsku weszła w skład Konsorcjum Bibliotek Pedagogicznych Polski Północnej, które oferuje rozszerzony dostęp do wydawnictw w ramach Platformy IBUK Libra.

XIV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

W dniach 10-11.05.2014 odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pod hasłem Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej.

Wykład pt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych […]”

7 maja – godz. 11.00, w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się wykład otwarty Elżbiety Czapiewskiej pt.  „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i bibliotece szkolnej – kształtowanie postawy„.

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918-1939. Blaski i cienie”

W maju 2014 r. w PBW Gdańsk można było zwiedzać wystawę pt. „Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939. Blaski i cienie”.

Historia pisma

W maju 2014 r. w PBW Gdańsku można było oglądać wystawę prezentującą rozwój jednej z form porozumiewania się – pisma.

Najpiękniejsze grafiki ze zbiorów PBW w Gdańsku w zasobach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

W maju 2014 r. w PBW w Gdańsku organizowana była wystawa pt. ,,Najpiękniejsze grafiki ze zbiorów PBW w Gdańsku w zasobach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej”.
Na wystawie zaprezentowano kopie cennych zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, zamieszczonych w całości w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Nowości audiowizualne: I – III 2014

Wykaz nowości I-III 2014 r.

Django

Django – Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie’ego.