Wykaz nabytków książkowych za I – IX 2014

Zestawienie nowości w wyborze za okres od stycznia do marca 2014 r., od kwietnia
do czerwca 2014 r., od sierpnia do września 2014 r.

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

kompetencja językowa

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną /Agnieszka Wątorek. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2014.– ISBN 978-83-7688-172-0   Autorka prezentuje wyniki badań własnych nt. kompetencji językowych uczniów  z lekką niepełnosprawnością, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne  i narracyjne. Badania przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych ośmio- idziesięciolatków: dzieci sprawne intelektualnie na tym samym poziomie wieku oraz dzieci […]

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; tł. [z ang.] |Aleksandra Jaworska-Surma. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014. – ISBN 978-83-01-17958-8 Autorka prezentuje terapię zabawą dla dzieci w wieku 5-12 lat. Książka ma pomóc profesjonalistom (pedagogom szkolnym, pielęgniarkom, nauczycielom, pracownikom społecznym, terapeutom, psychologom szkolnym, psychologom) wykorzystującym zabawę grupową […]

Pomoc materialna dla uczniów : [stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne].

Pomoc materialna dla uczniów : [stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne]. – Stan prawny: maj 2014 / Piotr Ciszewski. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. – ISBN 978-83- 255-6525-1 Autor przedstawia problematykę pomocy socjalnej dla uczniów w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce. W książce omówiono następujące […]