Wykaz nabytków książkowych za I – IX 2014

Zestawienie nowości w wyborze za okres od stycznia do marca 2014 r., od kwietnia
do czerwca 2014 r., od sierpnia do września 2014 r.

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną /Agnieszka Wątorek. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2014.– ISBN 978-83-7688-172-0   Autorka prezentuje wyniki badań własnych nt. kompetencji językowych uczniów  z lekką niepełnosprawnością, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne  i narracyjne. Badania przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych ośmio- idziesięciolatków: dzieci sprawne intelektualnie na tym samym poziomie wieku oraz dzieci […]

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę

Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; tł. [z ang.] |Aleksandra Jaworska-Surma. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014. – ISBN 978-83-01-17958-8 Autorka prezentuje terapię zabawą dla dzieci w wieku 5-12 lat. Książka ma pomóc profesjonalistom (pedagogom szkolnym, pielęgniarkom, nauczycielom, pracownikom społecznym, terapeutom, psychologom szkolnym, psychologom) wykorzystującym zabawę grupową […]

Pomoc materialna dla uczniów : [stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne].

Pomoc materialna dla uczniów : [stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne]. – Stan prawny: maj 2014 / Piotr Ciszewski. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014. – ISBN 978-83- 255-6525-1 Autor przedstawia problematykę pomocy socjalnej dla uczniów w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce. W książce omówiono następujące […]

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej w Europie : wyzwania i szanse

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej w Europie : wyzwania i szanse / [red. Verity Donnelly] ; Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. – Odense : Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, cop. 2011. – ISBN 978-83-7110-200-0 Książka przestawia raport z realizacji projektu Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami: […]

Poradnictwo wolontariackie

Poradnictwo wolontariackie / Agnieszka Piasecka. – Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, 2014. – ISBN 978-83-7780-982-2

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej)

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) /Magdalena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. – Kraków : Impuls, 2014. – ISBN 978-83-7850-121-3

Placówka rewelacyjna : zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej

 Placówka rewelacyjna : zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej / Anna Jankowska. – Kraków : CEBP , 2014. – ISBN 978-83-64631-04-7 Placówki edukacyjne obecnie oprócz pełnienia funkcji oświatowych muszą pozyskiwać klienta: uczniów, rodziców. Budowanie marki placówki edukacyjnej polega na zdobywaniu szeroko pojętego społecznego zaufania. Dlatego przedszkole i szkoła to specyficzne miejsca wdrażania działań marketingowych. Autorka prezentuje szczegółowe zagadnienia zarządzania […]

Europejskie wzorce dobrej praktyki kształcenia i szkolenia zawodowego : uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego

Publikacja prezentuje projekt: „Kształcenie i szkolenie zawodowe (KSZ): polityka i praktyka w zakresie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym uczniów niepełnosprawnych”. W ramach projektu dokonano analizy programów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie edukacji zawodowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 14 do 25 lat.