Projekt SPÓŁDZIELCZOŚĆ UCZNIOWSKA

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy
i Gminą Raciechowice realizuje projekt „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”.

Do piachu…

Do piachu… [Film] / reż. Kazimierz Kutz. Warszawa, 2014

O Gdańsku

W PBW można było oglądać wystawę pt.: „Gdańskie inspiracje”.