Obchody 70. rocznicy przybycia Kresowian do Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski zaprosili zainteresowanych na uroczyste obchody 70-tej rocznicy przybycia do Gdańska pierwszych transportów ekspatriantów z dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim

10 i 11 sierpnia 2015 r. gościliśmy na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie życia pełne”, w czasie 755 Jarmarku św. Dominika Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaproponowała szereg atrakcji dla całej rodziny.