Informacja o wyborze oferty

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje,że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych
oraz czasopism fachowych na rok 2016 dla PBW w Gdańsku wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. ul.Lubicz 3 ,31-034 Kraków ; Oddział w Gdańsku : ul.Elbląska 54, 80-274 na kwotę brutto 17 808,07 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.pbw.gda.pl

Nowości audiowizualne

ikona-nowosci-multi

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: październik-grudzień 2015 r.

Wystawa IPN w PBW w Gdańsku

ikona-wystawa

Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Od wojny do zwycięstwa 1939–1989”

Wystawa opowiada o szczególnym półwieczu w dziejach Polski. Polska pozbawiona była wówczas niepodległości i wolności – najpierw w wyniku podboju i okupacji przez Niemcy i ZSRS w latach II wojny światowej, a następnie – komunistycznego zniewolenia po wojnie.

Ogłoszenie o przetargu (Prenumerata prasy na 2016 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
zaprasza do składania oferty na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych
oraz czasopism fachowych na rok 2016 dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
oraz 12 filii w: Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gd., Pruszczu Gd., Pucku, Starogardzie Gd., Sztumie, Tczewie, Wejherowie.Realizacja zamówienia: od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Termin złożenia ofert: 22.12. 2015 r.