Informacja o wyborze oferty

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje,że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych
oraz czasopism fachowych na rok 2016 dla PBW w Gdańsku wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. ul.Lubicz 3 ,31-034 Kraków ; Oddział w Gdańsku : ul.Elbląska 54, 80-274 na kwotę brutto 17 808,07 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.pbw.gda.pl

Nowości audiowizualne

ikona-nowosci-multi

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: październik-grudzień 2015 r.

Filmowe godziny wychowawcze. Cz. 3

07_DVD2390

Filmowe godziny wychowawcze. Cz. 3 \ scenariusz i reżyseria Tomasz Mucha, Dariusz Fedorowicz, Kraków, 2014. – Zestaw filmów edukacyjnych adresowanych głównie do uczniów szkół podstawowych. Dotyczą problemów, z którymi młody człowiek styka się w codziennym życiu. – (źródło: http://e.wydawnictwowam.pl/). Sygn. DVD 2390

Szkoła z zawodem

08_zmn.

Szkoła z zawodem \ scenariusz i reżyseria Dariusz Fedorowicz. – Kraków, 2015. Film dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz jako pomoc dydaktyczna dla wychowawców w szkole, materiał dla indywidualnych odbiorców. – Film pomaga zrozumieć, czym jest w istocie sukces zawodowy; wprowadzić pojęcia związane z umiejętnościami zawodowymi… (źródło: http://e.wydawnictwowam.pl/). Sygn. DVD 2394