Prelekcja: „Pamięć ocalona. Powstanie armii gen. Hallera we Francji w latach 1917-1919”, 18 lutego 2016 r. w PBW w Gdańsku

18 lutego br.odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultura Polska w Le Mans, PBW w Gdańsku oraz CEN w Gdańsku. Prelekcję „Pamięć ocalona. Powstanie Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919” wygłosiła Alicja Trojanowska-Duluc.

Zestawienie nowości książkowych PBW

Zestawienie nowości w wyborze od października do grudnia 2015 r.

PBW w Gdańsku „Ambasadorem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji”

22 stycznia 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”.

Biblioteki pedagogiczne wspierające konkurs – w tym Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku – uhonorowano tytułem „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

Warsztaty dla nauczycieli w styczniu oraz lutym

Zaprosiliśmy nauczycieli do PBW w Gdańsku na bezpłatne warsztaty „Radość ukryta w książkach” – adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze oraz „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.Zagrożenia cyberprzestrzeni”.

Projekcja filmu „Być i mieć”

Drodzy Nauczyciele,
Bezpłatna projekcja filmu „Być i mieć”odbyła się w sobotę 23 I 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku (sala 236).
Film opisuje naukę dzieci w prowincjonalnej szkole w Owernii we Francji prowadzonej przez nauczyciela Georgesa Lopeza, jednej z nielicznych obecnie jednoklasowych szkół.
Przed filmem przewidziano krótką prelekcję, a po projekcji dyskusję.
Spotkanie zorganizowała sieć nauczycieli „Edukacja filmowa” działająca na terenie naszej placówki.