Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku NOWOŚCI: styczeń-marzec 2016 r.

Nowości audiowizualne ( I-III 2016 )

Konkurs ogólnopolski OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. Dwie dekady historii.

15 marca odbył się w Gdańsku II etap-wojewódzki ogólnopolskiego konkursu szkolnego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, partnera głównego organizatora Olimpiady na województwo pomorskie Fundacji Centrum Solidarności.

Ankieta dotycząca bazy dobrych praktyk nauczycielskich

Baza dobrych praktyk nauczycielskich

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku w ramach Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w 2016 r. budują bazę on – line dobrych praktyk nauczycielskich.

IV Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zaprosiły uczniów chętnych do udziału w IV Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”.