Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku NOWOŚCI: kwiecień-czerwiec 2016 r.

ikona-nowosci-multi

Nowości audiowizualne ( IV-VI 2016)

Konkurs „Nauczyciel Pomorza”.

des_na www1

Nabór wniosków do konkursu „Nauczyciel Pomorza” , ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, został zakończony. Lista wyłonionych pedagogów i wychowawców zostanie ogłoszona we wrześniu. Szczegółowe informacje na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza.

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. – Warszawa : Żak, cop. 2015. – ISBN 978-83-62015-93-1

Publikacja stanowi drugą część rozważań na temat kompetencji kluczowych w pedagogice. Przedstawia różne poglądy i doświadczenia w zakresie nabywania kompetencji przez dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym. Prace zostały zebrane w rozdziale teoretycznym i w rozdziale dobrych praktyk. W pierwszej części opisano m.in. zagadnienia: kompetencji kluczowych uczniów w społeczeństwie wiedzy, umiejętność indywidualnego zarządzania informacjami, werbalne kompetencje komunikacyjne, gotowość szkolną dziecka, rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu. Druga część prezentuje przykłady zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej rozwijania kompetencji u dzieci m.in. społecznych i komunikacyjnych. Wskazano na zalety i wady pracy w małych grupach w nauczaniu początkowym oraz rolę coachingu jako edukacyjnej alternatywie w pracy z małym dzieckiem. Opisano też trudności dzieci z niepełnosprawnością wzroku w nabywaniu kompetencji kluczowych i sposobu ich przezwyciężania oraz włączanie dzieci o profilu autystycznym do nabywania kompetencji społecznych. Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich, studentów i nauczycieli praktyków, szczególnie nauczycieli klas I-III.

Psychologia penitencjarna

Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. – Warszawa. – Wydaw. Nauk. PWN, 2016. – ISBN 978-83-01-18293-9
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej. Autorzy omawiają zagadnienie kary, kary kryminalnej i kary pozbawienia wolności. Prezentują powstanie i rozwój instytucji więziennej oraz zagadnienia dotyczące personelu więziennego. Opisują instytucje izolacyjne dla nieletnich i zakłady penitencjarne dla kobiet. Kilka prac poświęcono społeczności więźniów i podkultury więziennej. W książce podano teoretyczne podstawy resocjalizacji i dokonano przeglądu form oddziaływań penitencjarnych w zakresie socjalizacji oraz pomocy postpenitencjarnej. Zwrócono uwagę na rolę pracy więźniów, w tym wolontariat hospicyjny więźniów. Jeden z rozdziałów opisuje też rolę duszpasterstwa więziennego. Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, szczególnie kryminologii, prawa, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz psychologii.