Więcej ibuków do czytania na platformie IBUK Libra

Dzięki poszerzeniu Konsorcjum Bibliotek Pedagogicznych Polski Północnej o pięć bibliotek pedagogicznych z Wielkopolski, wzrosła liczba ibuków udostępnianych na platformie IBUK Libra. Aktualnie to już 1535 pozycji, z różnych dziedzin wiedzy, w tym bogaty księgozbiór z pedagogiki i psychologii. Zachęcamy do korzystania z ibuków, więcej informacji na http://pbw.gda.pl/ibuk-libra-instrukcja/
Zapraszamy po odbiór kodów PIN, które Czytelnicy PBW w Gdańsku mogą odebrać w bibliotece macierzystej lub jednej z dwunastu filii.

V Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zaprosiły uczniów do udziału w V Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”.

Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych

Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / red. Emilia Śmiechowska-Petrovskij. – Warszawa : Wydaw. Naukowe UKSW, 2016. – ISBN 978-83-8090-163-6

Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego / Kamila Majewska

Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego / Kamila Majewska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – ISBN 987-83-231-3541-8

Edukacja wczesnoszkolna – scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / opracowanie i redakcja Eryk Chilmon

Edukacja wczesnoszkolna – scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / opracowanie i redakcja Eryk Chilmon

Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej

Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Rafał Ryszka. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-8095-099-3

Współpraca na rzecz dobrej edukacji / Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Współpraca na rzecz dobrej edukacji / Stowarzyszenie Dobra Edukacja ; red. Katarzyna Hall, Natalia Bojarska. – Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2016. – ISBN 978-83-943811-1-0

Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych

Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-38-8

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-34-0

II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „ Personalizacja – wyzwania i narzędzia” czyli O spotkaniach pasjonatów Dobrej Edukacji ze światem nauki i co z tego wynikło / red. Katarzyna Hall

II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „ Personalizacja – wyzwania i narzędzia” czyli O spotkaniach pasjonatów Dobrej Edukacji ze światem nauki i co z tego wynikło / red. Katarzyna Hall. – Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2015. – ISBN 978-83-943811-0-3