Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów „Rzeka Wisła – bogactwo Polski”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów województwa pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pod tytułem „Rzeka Wisła – bogactwo Polski”. Celem konkursu jest włączenie się dzieci i młodzieży w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 oraz przybliżenie naturalnego i historyczno-kulturowego dziedzictwa Polski.

Szkolenie

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku zaprosiły na szkolenie pracowników bibliotek i świetlic szkolnych poświęcone teatrzykowi kamishibai i edukacji globalnej.

Nabytki – nowości książkowe 2017

Zestawienie nowości książkowych w wyborze 1/2017

Nabytki – nowości audiowizualne I-III 2017

Zbiory Audiowizualne PBW w Gdańsku
NOWOŚCI: styczeń-marzec 2017 r.