NOC BIBLIOTEK w PBW w Gdańsku (3 czerwca 2017)

III edycja Nocy Bibliotek odbyła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku w sobotę 3 czerwca 2017 r.

Festiwal Literatury dla Dzieci

W ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci 31 maja 2017 r. w PBW w Gdańsku odbyła się konferencja pt.” Nowocześnie o starociach. O tym, co kryje historia polskiej literatury dla dzieci i młodzieży”.

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną rozstrzygnięty

Finał konkursu „Rzeka Wisła – bogactwo Polski” odbył się 29 maja 2017 r. w PBW w Gdańsku.

Nabór na opiekuna naukowego naukowej konferencji uczniowskiej Zdolni z Pomorza

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka al. gen. J. Hallera 14; 80-401 Gdańsk
ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest sprawowanie opieki naukowej
w ramach naukowej konferencji uczniowskiej realizowanej w projekcie Zdolni z Pomorza, finansowanym w Osi Priorytetowej 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie przedmiotu umowy od 6 czerwca 2017 do dnia 15.12.2017 r.
Termin złożenia ofert: do 31maja 2017 r.

Wielka Zbiórka Książek 2017 dla Małych i Dużych pacjentów szpitali.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku dziękuje wszystkim Darczyńcom za udział w III edycji Wielkiej Zbiórki Książek 2017.

Wystawa

Wernisaż wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Przedszkola nr 1 w Gdańsku „Tęczowa Jedyneczka” odbył się w maju 2017 r.