Informacja o wyborze oferty (Prenumerata prasy na 2018 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje, że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2018 do PBW w Gdańsku złożono ofertę :
Garmond Press S.A. Oddział w Gdańsku : ul. Elbląska 54, 80-274 . Cena brutto za prenumeratę w 2018 r. 20 353,71 zł. Wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. O.Gdańsk na kwotę netto 18 879,52 zł
Uzasadnienie wyboru: W.w wykonawca jako jedyny złożył ważną ofertę i przystąpił do przedmiotowego postępowania
Zawiadomienie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wwww.pbw.gda.pl

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

13 grudnia odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nowoczesna Biblioteka. Do wzięcia w nim udziału zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Ogłoszenie o przetargu (Prenumerata prasy na 2018 r.)

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK zaprasza do składania oferty na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2018 dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz 12 filii w: Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gd., Pruszczu Gd., Pucku, Starogardzie Gd., Sztumie, Tczewie, Wejherowie.
Realizacja zamówienia: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia ofert: 20.12. 2017 r.

Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938 – wystawa IPN

W ramach współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, udostępniamy na I piętrze wystawę – „Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938 ”.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych – ACADEMICA

Proponujemy naszym Czytelnikom elektroniczny dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej: bogatej bazy pełnotekstowych książek i artykułów naukowych za pośrednictwem terminala w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz filiach PBW: w Chojnicach,Kościerzynie, Malborku, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie. O szczegóły prosimy pytać w Bibliotekach.

Praca w chmurze z uczniami

Warsztaty „Praca w chmurze z uczniami” odbyły się 7 grudnia br. w godzinach 16.00 – 17.30 w sali 236 (1 piętro) PBW w Gdańsku.

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik

Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-8088-096-2

Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury

Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury ; [tłumaczenie: Zofia Zdral]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. – ISBN 978-83-63766-01-6

Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska.

Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-401-4

Mój dzień : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś.

Mój dzień

Mój dzień : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-919-5