Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. – Warszawa : Difin, 2017, ISBN 978-83-8085-324-9

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : I etap edukacyjny

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-900-3

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : II etap edukacyjny

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęcia specjalistyczne : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-900-3

Nastolatki : Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?/ Robert J. MacKenzie

Nastolatki : Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?/ Robert J. MacKenzie ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – ISBN 978-83-7489-695-5