Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Organizatorem V edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku. Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia

Drugie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia „Nowoczesna Biblioteka Szkolna” odbyło się w zmienionym terminie – 22 marca 2018 roku w godzinach 16.00-18.00 w sali 236 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

Wyniki VI Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego Szumiące Zabawy

VI Międzyszkolny Turniej Logopedyczny Szumiące Zabawy został zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku. Turniej odbył się16 marca 2018 r. i skierowany do uczniów klas II i III szkół podstawowych biorących udział w terapii logopedycznej.

VI Międzyszkolny Turniej Logopedyczny „Szumiące zabawy”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku zapraszają chętnych uczniów do udziału w VI Międzyszkolnym Turnieju Logopedycznym „Szumiące zabawy”, który odbędzie się 16 marca 2018 r.

Papierowy teatr kamishibai

Bezpłatne szkolenie organizowane we współpracy z Wydawnictwem Tibum odbyło się 21 marca 2018 r. W trakcie spotkania nauczyciele poznali sposoby posługiwania się książką obrazkową i teatrzykiem kamishibai oraz możliwości ich wykorzystania podczas zajęć czytelniczych i warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

StoryJumper: sposób na przygotowanie ciekawych materiałów edukacyjnych dla uczniów

Warsztaty poświęcone aplikacji StoryJumper, służącej do tworzenia i udostępniania e-książeczek adresowane do nauczycieli, organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką odbyły się 21.03.2018 r.

Działalność wychowawcza szkoły. Co możemy zrobić lepiej? – XV sesja metodyczna

14 marca 2018 r. odbyła się XV sesja metodyczna organizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, poświęcona priorytetowi Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 – sformułowanemu jako „wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. Naszą sesję adresowaliśmy przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych, ale także innych nauczycieli, zainteresowanych tematem.

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 978-83-7850-973-8

Zjawisko przemocy zostało przedstawione w ujęciu interdyscyplinarnym: prawnym, społecznym, psychologicznym, pedagogicznym i kulturowym. Pierwsza część książki zawiera prace z perspektywy prawno-społecznej, które opisują następujące zagadnienia: kara kryminalna i jej funkcje ochronne, przemoc domowa w odniesieniu do doktryn prawnych i ochrony prawnej osób pokrzywdzonych, przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego, skala i struktura zjawiska przemocy w rodzinie, społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka, czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy, przemoc wobec kobiet i ludzi starych.

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-375-8

Książka przeznaczona dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju. Autorki, kolejne wydanie wcześniejszej publikacji, uzupełniły o nowe przykłady do programu psychostymulacji dzieci w wychowaniu przedszkolnym, podkreślając szczególnie konieczność uwzględniania różnic indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy przestawiono warsztat diagnostyczny, który ma pomóc w efektywnej i ciekawej pracy terapeutycznej. Podano propozycje gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń z małym dzieckiem, w czasie których można diagnozować umiejętności i możliwości dziecka.

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-346-8

Książka przedstawia ważne w praktyce edukacyjnej zagadnienie oceniania szkolnego. Autorka zajmuje się diagnostyką edukacyjną, głównie ocenianiem szkolnym, w kontekście dydaktycznym, ideologicznym i społecznym. Opisuje nauczycielskie praktyki oceniania osiągnięć uczniów i dokonuje oceny wg teoretycznego modelu drugiego układu wymagań opracowanego przez B. Niemierkę.