II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” już za nami

II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” już za nami. Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o kosmosie zachęcamy do lektury książek zakupionych w ramach projektu

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Nauczycieli Biblioterapeutów

Serdecznie zapraszamy 10 października 2018 r. na pierwsze w tym roku szkolnym wspólne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Nauczycieli Biblioterapeutów

II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce

22 września 2018 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 miłośników nauki, a zwłaszcza osób, które pasjonuje wszechświat i jego tajemnice.

Serwis informujący o stypendiach dla uczniów

Fundacja Dobra Sieć od ponad 9 lat podejmuje działania na rzecz podnoszenia świadomości o istnieniu zróżnicowanych programów stypendialnych, przyznawanych nie tylko w szkołach, lecz również przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i firmy.

Zajęcia edukacyjne 2018/2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

„Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce.”

Około 300 uczniów z pomorskich szkół wzięło udział w II Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej pod hasłem „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce.” zorganizowanej w ramach programu „Zdolni z Pomorza”.

Nabytki – nowości audiowizualne lipiec-wrzesień 2018

Nowości audiowizualne lipiec-wrzesień 2018

Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska

Publikacja prezentuje zjawisko groomingu, podaje jego definicje i genezę kryminalizacji. Groomig przestawiony jest w polskim ustawodawstwie oraz w prawie międzynarodowym.

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa. – Kraków, Impuls, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0 Kolejny tom serii wydawniczej „W przestrzeni Niepełnosprawności”, w której autorzy prezentują różne zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym oraz działań terapeutycznych. W pierwszym […]

Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka

 Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Rożycka. – Warszawa : Difin, 2017. – ISBN 978-83-8085-531-1 Autorki publikacji prezentują zagadnienie mutyzmu wybiórczego u dzieci, który jest zaburzeniem lękowym i objawia się brakiem mowy w niektórych sytuacjach społecznych. Swoją publikację opierają na wieloletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami […]