Wystawa „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce”

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce”. Wyeksponowane zostały na niej książki zakupione w ramach projektu II Pomorskiej Konferencji Uczniowskiej Zdolni z Pomorza. Zapraszamy do wypożyczania i lektury. Szczegóły i zdjęcia w artykule

Konkurs szkoła/przedszkole młodych patriotów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW oraz PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW. Linki do formularzy w artykule

Zestawienie „Literatura dla dzieci (2016-2018)”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zestawieniem bibliograficznym literatury dla dzieci za lata 2016-2018

Nabytki – nowości książkowe 4/2018

Nowości książkowe 4/2018

Nowości książkowe w bibliotece

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowości nr 1 oraz listą nowości nr 2 zakupionych do zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

Nowości filmowe X-XII.2018

Nowości audiowizualne

 

Ogłoszenie o naborze nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje o ofercie pracy dydaktycznej za granicą w placówkach edukacyjnych i środowiskach polonijnych na Wschodzie. Szczegóły tutaj

Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski

Autor prezentuje zagadnienie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej z perspektywy proksemiki. Pierwszy rozdział książki zawiera informacje o globalizacji i glokalizacji w cyfrowej przestrzeni.

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek

Książka prezentuje wybrane problemy funkcjonowania edukacji szkolnej w okresie wprowadzania nowej reformy systemu edukacji w Polsce 2017/2018 r. Autorzy tekstów analizują (nie)obecne aspekty systemu oświatowego przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania.

Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preissmann

Autorka publikacji jest lekarzem i psychoterapeutką, która między innymi zajmuje się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W książce opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem takich osób, także ze swojego doświadczenia, ponieważ sama jest osobą, u której zdiagnozowano Zespół Aspergera.