Etap wojewódzki konkursu Wielka Liga Czytelników – 28 marca 2019 roku

Gorąco gratulujemy 53 uczniom z 12 powiatów naszego województwa, którzy zakwalifikowali się do półfinału ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. Etap wojewódzki WLC odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 11.00, w sali 319 budynku Biblioteki przy al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku-Wrzeszczu. Uczestnicy proszeni są o dostarczenie formularza

Spotkanie autorskie z poetką Ewą Lipską – 2 kwietnia 2019 roku

2 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 zapraszamy uczniów pomorskich szkół na spotkanie z wybitną współczesną polską poetką, pisarką i felietonistką Ewą Lipską.
Głównym tematem rozmowy będzie najnowsza książka autorki „Boli tylko, gdy się śmieję… Listy i rozmowy”. Publikacja zawiera korespondencję poetki i Stanisława Lema, która odsłania kulisy wyjątkowej przyjaźni na tle trudnej rzeczywistości późnego PRL

III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”

Jeśli interesują Was zagadnienia związane z mózgiem i jego tajemnice, zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tegorocznej III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2019 roku na Politechnice Gdańskiej. Adresowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych konferencja jest doskonałą okazją do spotkania innych młodych ludzi, dla których nauka jest pasją. Zatem jeśli masz pomysł na temat referatu, który pragniesz wygłosić lub posteru, który chcesz zaprezentować, to omów go z nauczycielem wybranego przez Ciebie przedmiotu, a następnie zgłoś chęć czynnego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego

Zestawienie „Terapia pedagogiczna i literatura terapeutyczna (2016-2018)”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zestawieniem bibliograficznym literatury na temat terapii pedagogicznej, za lata 2016-2018

Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do  Programu stypendialnego „Klasa”. Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni – to tylko część korzyści, na  jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa  do 12 kwietnia

Laureaci VII Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego „SZUMIĄCE ZABAWY”

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem VII Międzyszkolnego Turnieju Logopedycznego „Szumiące zabawy”, który odbył się 8 marca 2019 roku

Uczenie się i rodzina : perspektywa andragogiczna / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

Autorki prezentują zagadnienie uczenia się w rodzinie przez całe życie. Rozważania obejmują teorię i praktykę z pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, andragogiki i dotyczą edukacji nieformalnej (krytycznej), formalnej (technologicznej) i pozaformalnej (humanistycznej). Przedstawiono zadania edukacyjne rodziny w procesie uczenia się.

Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal

Książka zawiera prace teoretyczne z pedeutologii dotyczące zakresu jakości pracy i kształcenia nauczycieli, relacji nauczyciel – rodzice. W pierwszej części pt. „Nauczyciel w relacjach odpowiedzialności” przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowania zawodowego nauczyciela, osobowości nauczyciela, odpowiedzialności w relacjach edukacyjnych.

Co dzieje się z tym dzieckiem? : interwencje psychoanalityczne w pracy z rodzinami z małymi dziećmi / pod redakcją Louise Emanuel i Elizabeth Bradley

Publikacja zawiera teksty psychoterapeutów z Poradni dla Dzieci Poniżej Piątego Roku Życia w Tavistock Clinic w Londynie. Dotyczą one modelu klinicznego pracy psychoanalitycznej z dziećmi poniżej piątego roku życia i ich rodzicami. Przedstawiono zarówno teorie jak i praktykę krótkoterminowej interwencji psychoterapeutycznej.

Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

Autorzy publikacji prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki społecznej i profilaktyki. We wprowadzeniu redaktorzy opisują pedagogikę i profilaktykę społeczną w czasie ogromnego przyspieszenia i dużych zmian w społeczeństwie, które powodują zagrożenia zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzenia funkcjonowania rodziny.