Informacja o wyborze oferty na prenumeratę prasy na rok 2020

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA UL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK informuje, że w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę prasy, dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2020 do PBW w Gdańsku złożono ofertę :
Garmond Press S.A. Oddział w Gdańsku : ul. Elbląska 54, 80-274. Wybrano ofertę firmy Garmond Press S.A. O.Gdańsk na kwotę netto 15 899,15 zł.
Uzasadnienie wyboru: W.w wykonawca jako jedyny złożył ważną ofertę i przystąpił do przedmiotowego postępowania.

Nagrody literackie wieńczące rok 2019

Polecamy formę zimowego relaksu wśród książek, audiobooków znanych pisarzy, laureatów prestiżowych nagród. Zachęcamy do sięgania po zbiory PBW i odwiedzin naszej Biblioteki.

Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota

Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – ISBN 978-83-01-19856-5

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – ISBN 978-83-01-19823-7

Depresje u osób młodych : przyczyny, diagnoza, leczenia / pod redakcją Filipa Rybakowskiego

Depresje u osób młodych : przyczyny, diagnoza, leczenia / pod redakcją Filipa Rybakowskiego. – Warszawa : Medical Education, 2018. – ISBN 978-83-65471-24-6

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – ISBN 978-83-8095-422-9

Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak

Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. – Warszawa : Bellona, copyright 2018. – ISBN 978-83-11-15461-2

Motywuj do komunikacji : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler

Motywuj do komunikacji : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler ; przekład Ryszard Zajączkowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – ISBN 978-83-7744-156-5

Empatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat / Jesper Juul, Helle Jensen

Empatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat / Jesper Juul, Helle Jensen. – Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2018. – ISBN 978-83-62445-68-4

Jak zerwać ze swoim smartfonem / Catherine Price

Jak zerwać ze swoim smartfonem / Catherine Price ; z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Różycka. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. – ISBN 978-83-8110-357-2