IV Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – termin zgłoszeń do 26 czerwca

Termin zgłaszania propozycji abstraktów i posterów na IV Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową „Zdolni z Pomorza” został przedłużony do 26 czerwca br. Konferencja pod hasłem „Cywilizacja kontra natura. Ziemia w obliczu zmian klimatycznych” odbędzie się w sobotę 21 listopada 2020 r. na Politechnice Gdańskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem tego wydarzenia.

Certyfikaty „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo” przyznane

Spośród kilkudziesięciu placówek oświaty i kultury, które w roku szkolnym 2019/2020 wzięły udział w projekcie Wielka Liga Czytelników, 12 otrzymało Certyfikat „Placówki Aktywnie Promującej Czytelnictwo”.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją osiągnięć zdobywców tytułu oraz podsumowaniem projektu w województwie pomorskim.

Ogólnopolski konkurs literacki „1920”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Nowości książkowe w PBW

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi zakupionymi do zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.Lista zakupionych nowości książkowych 2020 nr 4

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach.Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Wyniki powiatowego etapu V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników

Dobiegły końca zmagania uczestników V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.
Do ostatniego etapu – Mistrzostw Powiatów zakwalifikowali się uczniowie z 28 szkół podstawowych w 13 powiatach woj. pomorskiego. W tym roku z powodu pandemii finaliści po raz pierwszy w pięcioletniej historii konkursu pracowali indywidualnie i wypełniali testy kwalifikacyjne online. Od 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku pełni funkcję wojewódzkiego koordynatora projektu Wielka Liga Czytelników.

Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska

Publikacja wydana w ramach serii Wielkie Mity Psychologii prezentuje wg autorskiego wyboru szesnaście mitów funkcjonujących w edukacji w zakresie uczenia się. J. D. Holmes jest autorem wielu prac na temat wartości naukowego sposobu myślenia w badaniach nad zachowaniem człowieka. W książce przedstawił dowody naukowe na poszczególne przekonania w edukacji i przeprowadził ich krytyczną analizę na podstawie literatury naukowej.

Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : fakty i mity / Małgorzata Chojak

Autorka prezentuje wybrane zagadnienia neuroedagogiki w działaniach edukacyjnych. Stara się ustalić fakty i mity, pokazuje nieprawdziwe teorie, kontrowersyjne tezy. Podaje wykaz publikacji z najnowszych badań z zakresu neurobiologii oraz praktyczne wskazówki do pracy pedagogicznej.

Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko

Publikacja przedstawia relaksacyjne metody oddziaływań pedagogicznych, które można zastosować w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Opisane techniki i metody relaksacyjne są skierowane do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Mogą być wykorzystane też do pracy indywidualnej w domu. Autorki opisały ćwiczenia z relaksacji neuromięśniowej fizycznie aktywnej oraz ćwiczenia ukierunkowane na wypracowanie obrony przed stresorami. Książka zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska

Kolejne wydanie „Agresji w szkole” wzbogacone o nowe zagadnienia, ujęcia zjawiska i działania profilaktyczne. Publikacja zawiera prace wielu autorów, którzy są zarówno teoretykami jak i praktykami w zakresie działalności profilaktycznej. Książka stanowi kompendium wiedzy z teorii przyczyn agresji w szkole i podaje programy profilaktyczne do pracy z młodzieżą agresywną.