Zapraszamy do lektury nowego numeru „Edukacji Pomorskiej”

W numerze 102. dwumiesięcznik CEN w Gdańsku podejmuje temat arteterapii i prezentuje przykłady wykorzystania potencjału sztuki.Przypomina też o możliwości skorzystania z form doskonalenia zawodowego przygotowanych przez PBW i CEN w Gdańsku.

Zasady korzystania z Biblioteki w czasie pandemii

Przed przyjściem do Biblioteki prosimy o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania instytucji w czasie epidemii COVID-19.

Cykl spotkań „Unijni eksperci dla Pomorza” – spotkanie informacyjne nt. wolontariatu europejskiego

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym wolontariatu europejskiego. Odbędzie się ono we wtorek 29 września w godzinach 10:00-12:15 (online). Rejestracja trwa do czwartku 24 września do godz. 14:00.

XVIII Seminarium dla Nauczycieli Bibliotekarzy – rejestracja zakończona

Zapraszamy do udziału w XVIII Seminarium dla Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się w formie zdalnej 30 września 2020 r.

Oferta edukacyjna PBW w nowym roku szkolnym

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami biblioteki od września do listopada br. Ze względu na sytuację epidemiczną większość form
odbędzie się online lub metodą blended learning.

Konkurs „Zajęcia na fali” skierowany do nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

Zapraszamy nauczycieli z województwa pomorskiego wszystkich etapów kształcenia do udziału w konkursie „Zajęcia na fali” – konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej.
Celem Konkursu jest propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą edukacją morską.

Pomorski Program Edukacji Morskiej – NABÓR ZGŁOSZEŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej (PPEM) w roku szkolnym 2020/2021. Program ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Zaproszenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli do współpracy z organizacją non-profit

Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z informacjami Fundacji Gotowi.org oraz zaproszeniem do udziału w obchodach XXX Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. Celem działalności Fundacji oraz realizowanych przez nią projektów jest poprawa zdolności przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka. .

Teorie kształcenia świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki.

Teorie kształcenia świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-751-0

Publikacja zawiera rozważania nad teoriami kształcenia i koncepcjami pedagogicznymi, które mają znaczący wpływ na współczesną dydaktykę. Autorzy opisując tendencje zmian we współczesnej dydaktyce analizują czynniki wpływające na teorię, koncepcje i idee w przestrzeni kształcenia jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój wiedzy kognitywistycznej, procesy globalizacyjne w przestrzeni społeczno-kulturowej. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienie funkcjonowania paradygmatów w dydaktyce, w tym powstawania nowych wynikających ze zmian społecznych i kulturowych w społeczeństwie.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski.

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-V : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – ISBN 978-83-8095-770-1

Monografia na temat edukacji włączającej na drugim etapie edukacyjnym powstała na podstawie badań sondażowych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2018. Zawiera teorię i praktykę zagadnień dotyczących modelu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.