Spotkania sieci współpracy i samokształcenia online

  • Spotkanie sieci „Biblioterapia w wychowaniu do wartości”, której celem jest pogłębianie umiejętności wykorzystania literatury  i źródeł pozatekstowych w pracy wychowawczej, terapeutycznej  i opiekuńczej z uczniem odbędzie się  28 października br. w godz. 10.00–12.00, w formie zdalnej.

Rejestracja zakończona

  • Spotkanie sieci „Nowoczesna biblioteka szkolna”, której celem jest podwyższanie umiejętności zawodowych nauczycieli bibliotekarzy oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami, odbędzie się 5 listopada br. w godz. 15.30–17.30, w formie zdalnej. W programie najbliższego webinarium m.in. omówienie organizacji pracy biblioteki szkolnej w okresie epidemii oraz prezentacja generatora chmury tagów, który można wykorzystać w celach promocyjnych i edukacyjnych biblioteki.

Rejestracja zakończona

Ze względu na stan pandemii pierwsze spotkania SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku odbędą się online. W przyszłości możliwy będzie powrót do form hybrydowych.

Bliższe informacje: 
wspomaganie@pbw.gda.pl
tel. 58 341 70 87 (wew. 106)