ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD w szkoleADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 978-83-7489-597-2

 

Książka powstała w wyniku doświadczeń  autorów – specjalistów w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi z problemami nadpobudliwości psychoruchowej, którzy prowadzili warsztaty dla rodziców tych dzieci i szkolenia dla nauczycieli. Jest też efektem udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Dziecko i świat za pan brat”. Celem projektu było organizowanie wykładów i warsztatów nt. sposobów diagnozowania objawów, a  następnie postępowania z ADHD wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Autorzy przedstawiają wiedzę nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej w zakresie typowych objawów i cech odróżniających ADHD od innych zaburzeń, prezentują zagadnienia dotyczące akceptacji osoby z ADHD, funkcjonowania dzieci z ADHD w domu dziecka, w klasie szkolnej, roli szkolnego asystenta ucznia. Część  poradnikowa publikacji zawiera opis wielu metod pracy z objawami ADHD, plan minimum w pracy z dzieckiem z objawami ADHD dla nauczyciela, wskazówki jak rozwiązać trudne szkolne sytuacje z dziećmi z zaburzeniami koncentracji, nadmierną ruchliwością i impulsywnością oraz kryteria diagnostyczne zespołu hiperkinetycznego wg ICD-10, kryteria diagnostyczne ADHD wg DSM-IV, kryteria diagnostyczne wg DSM-V.