Akcja konkursowa „Siostro, bracie – o zdrowie dbacie?”

Akcja konkursowa „Siostro, bracie – o zdrowie dbacie?” Przedłużamy termin nadsyłania prac do 16 marca. Ogłoszenie wyników 25 marca.

Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego
 
Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
 
Uczestnicy: uczniowie wszystkich poziomów nauczania w placówkach oświatowych województwa pomorskiego.

Akcja konkursowa pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego ma na celu zachęcenie uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi na zdrowy styl życia, a także znaczenie profilaktyki w zwalczaniu chorób. Konkursy adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Proponowane konkursy:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku:

  1. Zdrowo i sportowo spędzamy feryjny czas – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-II szkół podstawowych. Regulamin konkursu plastycznego
  2. INFORMACJA
  3. W zdrowym ciele zdrowy duch – piszemy wiersz o zdrowiu – konkurs dla uczniów klas III-IV szkół podstawowych. Regulamin konkursu literackiego
  4. INFORMACJA
  5. Sleeveface: książka w feryjnej  przestrzeni – konkurs dla uczniów  klas V-VIII szkół podstawowych. Regulamin konkursu fotograficznego.   
  6. INFORMACJA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku:

  1. „Dbam o swoje zdrowie!” – konkurs na pracę plastyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym [więcej: http://pbw.slupsk.pl/dbam-o-swoje-zdrowie]
  2. „Smaczny i zdrowy obraz” – konkurs na pracę plastyczną wykonaną z owoców lub/i warzyw dla uczniów klas I-III szkół podstawowych[więcej: http://pbw.slupsk.pl/smaczny-i-zdrowy-obraz]
  3. „ZaszczepiMy się = chroniMy się!” – konkurs na plakat promujący szczepienia, adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych [więcej: http://pbw.slupsk.pl/szczepimy-sie-chronimy-sie]
  4. „Bo najcenniejsze jest zdrowie!” – konkurs na filmik na temat zdrowia dla uczniów szkół średnich [więcej: http://pbw.slupsk.pl/bo-najcenniejsze-jest-zdrowie]