Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję

 Aktywacja sensoryczna_miniatura1Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku  i cierpiących na demencję  / Lore Wehner, Ylva  Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – ISBN 978-83-7744-126-8

 Publikacja prezentuje doświadczenia autorki Lore Wehner z pracy w domach spokojnej starości i placówkach opiekuńczych oraz założonego  przez nią instytutu geragogiki stosowanej i pedagogiki. Autorki przedstawiają zagadnienie aktywacji sensorycznej osób starszych, która  ma na celu spowolnienie i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w podeszłym wieku jak demencja, depresja itp. Aktywacja sensoryczna ma spowodować zachowanie samodzielności  w życiu codziennym  osób starszych, czyli utrzymanie jakości życia pacjentów, a także zmniejszeniu odciążenia personelu pielęgniarskiego. We wstępie pracy podano podstawowe definicje zagadnienia oraz wskazano podstawowe cele aktywacji sensorycznej. Część teoretyczna książki zawiera rozdziały opisujące zagadnienie  aktywacji sensorycznej  w codziennej opiece,  demencję, pedagogikę  Montessori dla seniorów, motogeragogikę, czyli psychomotoryczną aktywację seniorów. Bardzo ważną częścią książki jest poradnik praktyczny, który zawiera scenariusze nt. organizacji i realizacji sesji wspierająco-aktywujących do zajęć grupowych oraz indywidualnych. W książce też zamieszczono arkusze do zbierania informacji oraz wzory kart informacyjnych. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się  zawodowo opieką nad osobami starszymi oraz do rodzin, który opiekują się takimi osobami.