Kategoria: Archiwum nowości

Archiwum wykazów proponowanych nowości w naszej bibliotece. Wykazy pojawiają się raz na kwartał.

Nowości książkowe XI - XII 2013

Propozycje nowości książkowych w XI-XII 2013 Wybór i opracowanie nowości książkowych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Nowości audiowizualne IV – VI 2014

Propozycje nowości audiowizualnych - kwiecień-czerwiec 2014 r. Wybór nowości audowizualnych: Marzanna Łyszkowska.

Nowości książkowe IV-VI 2014 r.

Nowości książkowe IV-VI 2014 r. Wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Nowości audiowizualne VII 2014

Nowości audiowizualne IV-VI 2016

Nowości książkowe VI 2017

Nowości książkowe IX 2017

Nowości książkowe XII 2017

Nowości książkowe III 2018

Nowości książkowe VI 2018

Nowości książkowe XII 2016

Nowości książkowe IV-VI 2016 r.

Nowości książkowe IV-VI 2016 r.

Nowości książkowe III 2017

Nowości książkowe 2016

Nowości książkowe 2015

Nowości książkowe I-III 2016

Nowości audiowizualne VI 2017

Nowości audiowizualne 2015

Nowości książkowe XII 2018

Nowości książkowe IX 2018

Nowości książkowe III 2019

Nowości książkowe VI 2019

Nowości książkowe IX 2019

Nowości książkowe XII 2019

Nowości audiowizualne 2019

Nowości książkowe III 2020

Wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Nowości książkowe VI 2020

Nowości książkowe IX 2020

Nowości książkowe XII 2020

Nowości książkowe III 2021

Nowości książkowe VI 2021

Nowości książkowe IX 2021

Nowości książkowe XII 2021

Nowości książkowe VI 2022

Nowości książkowe III 2022