Kategoria: Nowości książkowe IV-VI 2014 r.

Nowości książkowe IV-VI 2014 r. Wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Dydaktyczne „Tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji

nowosci_002-04-06-2014

Dydaktyczne „Tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji / red. nauk. Ewa Szadzińska. – Kraków : Impuls, 2013. – ISBN 978-83-7850-128-2 Autorzy publikacji zwracają uwagę na przewodnią ideę ludzkości dla zachowania życia i zdrowia ludzi czyli ideę zrównoważonego rozwoju. Wskazują na wartości i potrzebę podejmowania w instytucjach zorganizowanych działań dydaktycznych i wychowawczych w ramach tzw. edukacji na […]

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej

nowosci_004-04-06-2014

STAŃCZAK, Irena Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak. – Kraków : impuls, 2013. – ISBN 978-83-7850-440-5 Autorka przedstawiła koncepcję stosowania metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) – Pedagogiki) w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w sferze rozwijania ich aktywności poznawczej, […]

Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu

nowosci_003-04-06-2014

ŚLIWERSKI, Bogusław Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu / Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls, 2013. – 978-83-7850-392-7 Autor analizuje związki oświaty z polityką i władzą, mechanizmy sprawowania władzy polityczno-edukacyjnej w Polsce. Prezentuje wyniki ogólnopolskich badań uspołecznienia polskiej oświaty w okresie III Rzeczypospolitej. W badaniach przyjęto kryteria analizy problemu: polityczne, prawne, filozoficzne, […]

Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci

nowosci_001-04-06-2014

SPITZER, Manfred Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; tł. [z niem.] Andrzej Lipiński. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013. – ISBN 978-83-64184-04-8 Niemiecki psychiatra i neurobiolog opisuje zjawisko cyfrowej demencji . Szczegółowo analizuje symptomy psychiczne i fizyczne niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych. Wyjaśnia szczegółowo […]