Kategoria: Nowości książkowe IV-VI 2014 r.

Nowości książkowe IV-VI 2014 r. Wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci

SPITZER, Manfred Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; tł. [z niem.] Andrzej Lipiński. – Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013. – ISBN 978-83-64184-04-8 Niemiecki psychiatra i neurobiolog opisuje zjawisko cyfrowej demencji . Szczegółowo analizuje symptomy psychiczne i fizyczne niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych. Wyjaśnia szczegółowo […]

Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki

Podręcznik prezentuje hipotezy, koncepcje i modele diagnozy oraz omawia narzędzia i metody diagnostyczne związane z różnymi zaburzeniami mowy. Poszczególne rozdziały książki dotyczą następujących zagadnień: rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych, diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, dysleksja rozwojowa, diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych, diagnoza logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi, diagnoza niepłynności mówienia, diagnoza psychogennych zaburzeń mowy, diagnoza w logopedii artystycznej

Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością

Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością / Łukasz Krzyżowski [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2014. – ISBN 978-83-7383-698-3 Autorzy przedstawiają wyniki badań socjologicznych młodych emerytów, czyli tych którzy formalnie przeszli na emeryturę w okresie ostatnich pięciu lat. W książce omówiono zmiany tożsamości oraz praktyki kulturowe związane z emeryturę. […]

Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w Piaskownicy

Książka prezentuje zagadnienia teoretyczne i kliniczne Terapii w Piaskownicy (Sandplay Therapy). Opisuje historię kształtowania się metody, współczesne standardy szkolenia z Terapii w Piaskownicy. Publikacja jest wynikiem kilkuletniego projektu edukacyjno-terapeutycznego realizowanego w Szczecinie. Autorki prezentują sposoby budowania kontaktu z pacjentem, symbolikę

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia wychowania w szkole oraz wybrane problemy pedeutologiczne. Autorka omawia pracę wychowawczą nauczyciela z uczniem. Zwraca uwagę na kwestę efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.