Kategoria: Nowości książkowe styczeń - marzec 2014 r.

Nowości książkowe styczeń - marzec 2014 r. Nowości książkowe: wybór i opracowanie Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm

Dziecko u progu szkoły

nowa_ksiazka_01_2014_001

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Warszawa : Impuls, 2013. – ISBN 978-83-7850-506-8 Autorki prezentują zagadnienie dojrzałości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Wsparcia edukacyjnego wymagają nie tylko dzieci ale i rodzice. Rozpoznaniu poziomu rozwoju dziecka […]

Edukacja w obliczu przemian społecznych

nowa_ksiazka_01_2014_002

Edukacja w obliczu przemian społecznych / aut. Iryna Surina [et al.].- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – ISBN 977-83-7780-217-5 Publikacja prezentuje najważniejsze zmiany w edukacji XXI wieku, nowe obowiązki i funkcje wynikające z dynamicznych przeobrażeń w każdej sferze życia społecznego. Omówiono wybrane aspekty działalności edukacyjnej w zakresie: funkcjonowania szkolnictwa wyższego, zadań i funkcji współczesnego […]

Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce : studium empiryczne

nowa_ksiazka_01_2014_004

Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce : studium empiryczne / Anna Wiłkomirska, Anna Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.- ISBN 978-83-235-1173-1 W książce przedstawiono wyniki badań ilościowych i jakościowych funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Dokonano analizy zalet i wad systemu i przedstawiono propozycje zmian. Przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli i dyrektorów szkół, […]

Rodzina w mediach, media w rodzinie

nowa_ksiazka_01_2014_005

Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. – Warszawa : Difin, 2013. – ISBN 978-83-7641-772-1 Prace zawarte w książce podejmują temat relacji między różnymi wymiarami funkcjonowania rodziny a oddziaływaniem mediów na jednostkę i jej styl życia. Przedmiotem badań wpływów socjalizacyjnych oraz wychowawczych rodziny i mediów elektronicznych jest próba odpowiedzi na pytanie: […]