Kategoria: Nowości książkowe XII 2016

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-89658-18-0

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-83-7930-978-8

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-837930-843-9

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-7969-881-3

Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy

Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy / Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. – ISBN 978-83-7784-766-4

Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przeł. Aleksander Baj. – Kraków : Wydawnictwo Element, 2015. – ISBN 978-83-937026-4-0

Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców

Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców / Łukasz P. Ratajczak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.- ISBN 978-83-232-2991-9

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży / redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. – Stan prawny na 1 maja 2015 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – ISBN 978-83-264-8408-7