Kategoria: Nowości książkowe XII 2018

Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski

Autor prezentuje zagadnienie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej z perspektywy proksemiki. Pierwszy rozdział książki zawiera informacje o globalizacji i glokalizacji w cyfrowej przestrzeni.

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek

Książka prezentuje wybrane problemy funkcjonowania edukacji szkolnej w okresie wprowadzania nowej reformy systemu edukacji w Polsce 2017/2018 r. Autorzy tekstów analizują (nie)obecne aspekty systemu oświatowego przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania.

Asperger : życie w dwóch światach / Christine Preissmann

Autorka publikacji jest lekarzem i psychoterapeutką, która między innymi zajmuje się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W książce opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem takich osób, także ze swojego doświadczenia, ponieważ sama jest osobą, u której zdiagnozowano Zespół Aspergera.

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka

Autorka publikacji jest specjalistką w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii integracji sensorycznej. Prowadzi terapię dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Książkę skierowała przede wszystkim do rodziców, nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także do specjalistów prowadzących zajęcia indywidualne, terapeutów IS oraz studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska

Publikacja prezentuje zagadnienia dydaktyczne w zakresie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Podstawą w opracowaniu dydaktyk specjalistycznych jest konwencja przedstawiona w publikacji „Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji”.

Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus

Autorka prezentuje zagadnienie prawa dziecka do wyrażania poglądów, swobodnej wypowiedzi i wyrażania siebie, gwarantowanych w Konwencji o Prawach Dziecka z 7 lipca 1991 roku. Przedstawia możliwości realizowania tego prawa w polskich gimnazjach wg przepisów szkolnych oraz jego rzeczywistą realizację przez nauczycieli i uczniów.

Zachowania autoagresywne w autyzmie : przyczyny i postępowanie : perspektywa interdyscyplinarna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Botsford Johnson

Autorzy publikacji prezentują zagadnienie zachowania autoagresywnego u osób ze spektrum autyzmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wskazują różne formy terapii, które łączą programy medyczne, dietetyczne, sensoryczne i behawioralne.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod redakcją Arkadiusza Żukiewicza

Monografia prezentująca prace z teorii i praktyki pedagogiki społecznej łódzkiej szkoły pedagogów społecznych, z tradycji reprezentującej twórcę tej dyscypliny naukowej Helenę Radlińską.