Kategoria: Proponowane nowości książkowe III 2018

Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin

Autyzm i problemy natury sensorycznej

Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; [przekład Juliusz Okuniewski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – ISBN 978-83-7744-127-5

Autorka książki opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa i dorastania z perspektywy osoby z ASD. Dzieli się radami na temat wychowania dziecka z autyzmem. Stara się pokazać sposób myślenia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich problemy sensoryczne.

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – 978-83-7850-973-8

Zjawisko przemocy zostało przedstawione w ujęciu interdyscyplinarnym: prawnym, społecznym, psychologicznym, pedagogicznym i kulturowym. Pierwsza część książki zawiera prace z perspektywy prawno-społecznej, które opisują następujące zagadnienia: kara kryminalna i jej funkcje ochronne, przemoc domowa w odniesieniu do doktryn prawnych i ochrony prawnej osób pokrzywdzonych, przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego, skala i struktura zjawiska przemocy w rodzinie, społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka, czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy, przemoc wobec kobiet i ludzi starych.

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Wybrane narzŕdzia do programu stymulacji

Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-375-8

Książka przeznaczona dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju. Autorki, kolejne wydanie wcześniejszej publikacji, uzupełniły o nowe przykłady do programu psychostymulacji dzieci w wychowaniu przedszkolnym, podkreślając szczególnie konieczność uwzględniania różnic indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy przestawiono warsztat diagnostyczny, który ma pomóc w efektywnej i ciekawej pracy terapeutycznej. Podano propozycje gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń z małym dzieckiem, w czasie których można diagnozować umiejętności i możliwości dziecka.

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling

Nauczycielskie praktyki oceniania

Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-346-8

Książka przedstawia ważne w praktyce edukacyjnej zagadnienie oceniania szkolnego. Autorka zajmuje się diagnostyką edukacyjną, głównie ocenianiem szkolnym, w kontekście dydaktycznym, ideologicznym i społecznym. Opisuje nauczycielskie praktyki oceniania osiągnięć uczniów i dokonuje oceny wg teoretycznego modelu drugiego układu wymagań opracowanego przez B. Niemierkę.