Kategoria: Nowości książkowe VI 2017

Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna

Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. – ISBN 978-83-65457-02-8

Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball

Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk. : Harmonia Universalis, 2016. – ISBN 978-83-7744-113-8

Starość : między tradycją a współczesnością / pod redakcją Moniki Doroty Adamczyk.

Starość : między tradycją a współczesnością / pod redakcją Moniki Doroty Adamczyk. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-8095-190-7

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. – Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. – ISBN 978-83-7545-718-6. – 978-83-934554-3-0

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / red. Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion

Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / red. Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – ISBN 978-83-7173-321-5

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i wycofywania / Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz ; tł. Anna Lubomirska

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i wycofywania / Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz ; tł. Anna Lubomirska. – Gdańsk : Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, 2016. – ISBN 978-83-939614-2-9

Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – ISBN 978-83-7784-858-6

Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus

Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. – Kraków : Impuls, 2016. – ISBN 978-83-7850-970-7