Kategoria: Proponowane nowości książkowe XI - XII 2013

Propozycje nowości książkowych w styczniu i lutym 2014 r. Wybór i opracowanie nowości książkowych: Mirosława Ciesielska i Magdalena Schramm.

Co oferuje współczesny żłobek

nowa_ksiazka_11_2013_001

Co oferuje współczesny żłobek : medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ilony Laskowskiej i Małgorzaty Wójtowicz-Dackiej. – Bydgoszcz : Wydaw. Zespół Żłobków Miejskich, 2010. – ISBN 978-83-932849-0-0

MIKLER-CHWASTEK Anna, Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

nowa_ksiazka_11_2013_007

MIKLER-CHWASTEK, Anna
Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : dwulatki – program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2013. – ISBN 978-83-7641-919-0

Współczesna psychologia mediów

nowa_ksiazka_11_2013_008

Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod Re. Nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. – Kraków : Impuls, 2013. – ISBN 978-83-7850-163-3 Praca teoretyczna omawiająca wpływ nowych technologii (np. internetu) na społeczne, poznawcze, emocjonalne i kulturowe funkcjonowanie człowieka. Wymagają one nowych kompetencji, co powinno być uwzględnione w polityce oświatowej i edukacyjnej […]

WARMUZ-WARMUZIŃSKA Ewa, Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych

nowa_ksiazka_11_2013_009

WARMUZ-WARMUZIŃSKA, Ewa
Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. – Warszawa : Difin, 2013. – ISBN 978-83-7641-917-6