Home  / O bibliotece  /  Informacje  / Udostępnianie  / Aktualności  / Działalność  / Kontakt  / 

O bibliotece

Misja

Historia

Kalendarium

Patron

Exlibrisy

Zbiory

Informacje

Adres

Godziny otwarcia

Struktura organizacyjna

Statut

Usługi

Udostępnianie

Regulaminy

Katalogi

Wydziały

Filie

Aktualności

Ogłoszenia

Wykazy nowych nabytków

Wydarzenia

Przetargi

Działalność

Wystawy

Oferta dydaktyczna

Konkursy

Nowa Matura

Zestawienia bibliograficzne

Ośrodek Biblioterapii

Publikacje pracowników

Kontakt

Linki

Zapytaj Bibliotekarza


OCENIANIE A ROZWÓJ UCZNIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Opis bibliograficzny poszczególnych pozycji wykonano na podstawie opisów zawartych w źródłach informacji pośredniej tj. bazy komputerowej KAT i NOWA. Zgodny jest z obowiązującą normą PN-82/N-01152.01: Opis bibliograficzny. Książki oraz PN-97/N-01152-2: Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Zastosowano drugi stopień szczegółowości opisu bibliograficznego. Zestawienie podzielone jest na dwie części: wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe. W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie.WYDAWNICTWA ZWARTEBEDNARKOWA, Wiga
O! słoń przed stopniami, osłoń przed stopniami : o szkolnym ocenianiu / Wiga Bednarkowa. - Kraków : Wydaw. Eduk., 2000. - 121 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-88365-24-X


BOGDANOWICZ, Marta
Metoda Dobrego Startu / Marta Bogdanowicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - 96, [4] s., 16 s. tabl. : fot. kolor. ; 19x21 cm. - ISBN 83-02-07424-1


BROPHY, Jere
Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 2002. - 277, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-13655-3


KOPACZYŃSKA, Iwona
Ocenianie szkolne wspomagające rozwój ucznia / Iwona Kopaczyńska. - Kraków : Impuls, 2004. - 309, [1] s. ; 23 cm. - ISBN 83-7308-305-7


LISZKA, Krystyna
Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów / Krystyna Liszka. - Katowice : UŚ, 2001. - 190 s. ; 24 cm. - ISBN 83-226-1036-0


Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / red. Marzena Nowicka. - Olsztyn : UMCS, 2002. - 191 s. : 11., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7299-168-5


NIEMIERKO, Bolesław
Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2002. - 292 s. ; 24 cm. - ISBN 83-02-06284-8


NIEMIERKO, Bolesław
Pomiar wyników kształcenia / Bolesław Niemiecko. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 1999. - 312 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-02-7474-8


Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 2004. - 200, [2] s. 21 cm. ISBN 83-01-14189-1


STERNBERG, Robert J.
Jak nauczyć dzieci myślenia / Robert J. Sternberg., Louise Spear-Swerling ; [tł. z ang.] Olga Kubińska, Wojciech Kubiński. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol., 2003. - 128 s. ; 24cm. ISBN 83-89120-72-0


STRÓŻYŃSKI, Klemens
Ocenianie szkolne dzisiaj : poradnik dla nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag. PWN, 2003. - 175 s. tab. : 24 cm. ISBN 83-7195-653-3


Tendencjew dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa / red. Kazimierz Denek, Franciszek Bereźnicki. - Toruń : Marszałek Adam, cop. 1998. - 162 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7174-371-8


USZYŃSKA-JARMOC, Janina
Twórcza aktywność dziecka : teoria rzeczywistość, perspektywy rozwoju / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : trans Humana, 2003. - 237 s., tab. ; 21 cm. ISBN 83-89190-15-X


WALCZAK, Wojciech
Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka ? / Wojciech Walczak. - Łódź : Galaktyka, [2001]. - 254 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87914-52-5


Do góry


WYDAWNICTWA CIĄGŁE


ABY chciało się chcieć... / Ewa Gruszczyńska-Barańska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 17-20


ASPEKTY oceny szkolnej / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 37-39


CZY ocena opisowa w klasach I-III spełnia oczekiwania nauczycieli / Anna Szczepańska, Mariola Orchel // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 27-29


DIAGNOZA osiągnięć - sposób na szkołę bez stopni / Grazyna Szczodry // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 3-5


FUNKCJE oceny szkolnej / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7-8, s. 23-25


GŁOS w dyskusji o ocenianiu / Lidia Konieczna-Mazur // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 23-24


JAK aktywizuję uczniów do nauki języka angielskiego - propozycja oceniania dla klas I-III / Anna Hassa // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 86-88


JAK oceniać? / Anna Tomasik, Irmina Warmiak, Małgorzata Zaceńska // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 36-37


JAK oceniać uczniów w edukacji początkowej? / Małgorzata Żytko // Edukacja i Dialog.- 1995, nr 2, s. 13-23


JAK oceniać, by wspierać ucznia? / Zofia Lisiecka // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 18-23


JAK różnicować ocenę za zadania wykonane w grupie? / Pelagia Hundert // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 9, s. 15-16


MIEJSCE oceniania w programie nauczania / Bożena Żuk // Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 36-43, bibliografia


MOJE refleksje na temat kryteriów ocen i w ogóle oceniania w szkole / Bożena Węglowicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 13-14


MONOLOG i dialog pedagogiczny / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 10-14


MOTYWACJA wewnętrzna i zewnętrzna / Mariola Łaguna // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 1, s. 29-32


MOTYWOWANIE uczniów w procesie edukacyjnym / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 74-80


MOTYWY uczenia się / Bożena Czaja // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 9-10


NIE doceniana motywacja / Stanisław Turowski // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 29-30


NOWY system oceniania / Janusz Mulawa, rozm. Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 10, s. 30-34


PO próbnym egzaminie gimnazjalnym / Teresa Chrostowska, Tadeusz Mosiek // Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 17-24


PORAŻKĘ zamienić w sukces / Ewa Brodacka-Adamowicz // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 37-41


PROBLEMY oceniania szkolnego / Małgorzata Żytko // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s. 150-156


PROCES kontroli i oceny osiągnięć ucznia / Agnieszka Wesołowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 29-31, bibliografia


PSYCHOLOGICZNE aspekty oceniania / Krzysztof Zajdel // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 249-250


PSYCHOLOGICZNE skutki oceniania / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. - 2002-2003, nr 4, s. 7-12


REFLEKSJE na temat oceny opisowej / Teresa Spychalska, Jolanta Stryjska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 57-58


REFLEKSJE nad oceną opisową / Teresa Spychalska, Jolanta Stryjska // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 7, s. 9, 10


RODZAJE oceniania / Barbara Eliwart // Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 10, s.11-13


RODZICE, nie pytajcie o stopnie! / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 138-142


ROZWIJANIE motywacji wewnętrznej / Anna Przychodzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 6-8


SPRAWIEDLIWA ocena. Mit czy rzeczywistość / Wiesław Andrukowicz // Edukacja. - 1995, nr 4, s. 76-80, bibliografia


STAWIAĆ stopnie czy oceniać? / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7-8, s. 8-10


SZKOLNA analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych / Adam Brożek // Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 25-35, bibliografia


WEWNĄTRZSZKOLNE ocenianie osiągnięć ucznia / Kazimierz Denek // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 8-13, bibliografia


WZMACNIANIE motywacji uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 31-33


O sztuce motywowania / Danuta Macieja // Nauczanie Początkowe. - 2002-2003, nr 2, s. 7-16


OCENA pracy ucznia: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001 / Iwona Bartczak // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 25


OCENIANIE jako akt komunikacji / Klemens Strózyński // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 225-229


OCENIANIE kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 22-23


OCENIANIE uczniów / Ewa Tankiewicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 607-611


OCENIANIE - dylematy i wątpliwości / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 15-16


OCENIANIE, sprawdzanie czy kontrola? Część I / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 114-121


OCENIANIE, sprawdzanie - testy sprawdzające wielostopniowe. Część II / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 4, s. 22-26, bibliografia


OCENIANIE w edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 475-478


OCENIANIE w życiu wspólnoty szkolnej / Mieczysław Sawicki // Życie Szkoły. - 1998, nr 9, s. 534-535


OCENIANIE wspierające / Agnieszka Pietrzyńska // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 123-124


OCENIANIE wspierające / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 50-54


OCEŃMY ocenianie / Jerzy Janowicz // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 16-18Do góryZestawienie sporządziły:
Halina Gorzynik-Wójtewicz,
Beata Korpyta,
Anna Zaperty
(prac. PBW w Gdańsku)

Wydawnictwa zwarte

Wydawnictwa ciągłe

webmaster                                                                                                                     layout: Szablonownia