Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball

Autyzm a wczesna interwencjaAutyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. – Gdańsk. : Harmonia Universalis, 2016. – ISBN 978-83-7744-113-8

Ważna publikacja dla rodziców dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. W książce wyjaśniono na czym polega wczesna interwencja i przedstawiono prawdziwą sytuację rodziców z dzieckiem autystycznym. Książka zawiera ważne informacje w formie pytań i odpowiedzi. Informacje dotyczą różnych zagadnień, np. świadczeń terapeutycznych, jak przygotować zespół do pracy z dzieckiem autystycznym czyli „jak stworzyć drużynę marzeń” , jak zrozumieć  problemy z zachowaniem, problemy związane ze snem, jedzeniem i treningiem czystości. Wskazano też różne metody terapeutyczne, praktyczne narzędzia i strategie w pracy z dzieckiem, np.  ocena diagnostyczna: obraz mocnych i słabych stron twojego dziecka. Autor szczególnie omawia problemy związane z integracją sensoryczną u tych dzieci. Jeden z rozdziałów poświęcono przejściu od programu wczesnej interwencji do programów w szkołach państwowych. Książka zawiera słowniczek terminów i pojęć, przykładowy indywidualny rodzinny plan świadczeń dla dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, wytyczne dla podejść teoretycznych i praktycznych opracowane  przez zespół doradców i zatwierdzone przez Zarząd Amerykańskiego Towarzystwa Autyzmu oraz dodatek z informacjami o ośrodkach i fundacjach w Polsce, w których  można otrzymać pomoc.