Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien

Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien ; tłumaczenie Joanna Bilmin-Odrowąż. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – ISBN 978-83-233-4388-2

Autorka książki pokazuje metody postępowania z dzieckiem autystycznym na podstawie własnego doświadczenia jako matka trzech synów z ASD. Alyson Beytien jest też konsultantem i moderatorem szkoleń w zakresie edukacji osób z autyzmem w USA i Kanadzie oraz specjalistą behawioralnym w szpitalnym centrum zajmującym się autyzmem. Przedstawione szkice dotyczą szczegółowych problemów u tych dzieci jak specyficzny gust żywieniowy, echolalia, kłopotliwe zachowania w miejscach publicznych. W pierwszym rozdziale książki podano krótką charakterystykę autyzmu. Kolejne rozdziały opisują już konkretne problemy z życia z osobami z ASD w zakresie edukacji, życia rodzinnego i relacji społecznych. W dziale „Edukacja” autorka podejmuje takie zagadnienia jak: zaangażowanie rodzica w edukację, dziesięć sposobów na wspieranie ucznia z autyzmem, plany nauczania indywidualnego, okresy przejściowe w edukacji i inne. Rozdział „Rodzina” przedstawia m.in. relacje rodzeństwa, konflikty i dochodzenie do porozumienia (agresja, samookaleczenie i inne trudności), dbanie o małżeństwo, podróże z dzieckiem z ASD. W części czwartej opisane są problemy w relacjach społecznych: zachowanie w kościele, sklepie, uprawianie sportu, co, kiedy i jak powiedzieć, że mamy dziecko autystyczne, relacje z lekarzami. Autorka podaje przykłady sprawdzonych sposobów postępowania i do każdego konkretnego problemu podaje techniki oraz strategie postępowania. Książka zawiera też przykładowy plan prowadzenia lekcji w nauczaniu integracyjnym.