Badanie kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli – panel ekspertów 5.09.2018 r.

W dniu 5 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00 w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się panel ekspertów stanowiący istotny element jakościowej części badania kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli prowadzonego w pomorskich szkołach przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Badanie to jest kontynuacją przeprowadzonych w roku 2017 badań, których wyniki zostały zaprezentowane na 5. posiedzeniu Pomorskiej Rady Oświatowej w dniu 20 października 2017 roku oraz podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji w dniu 27 października 2017 roku. Podczas obu tych wydarzeń pojawiło się wiele głosów o konieczności kontynuacji, poszerzenia zakresu (głównie o udział rodziców i uczniów) oraz skali badania.

Dzięki zaangażowaniu zespołu badawczego wspieranego przez liczne grono pracowników takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, a także dzięki życzliwej postawie gminnych i powiatowych władz samorządowych oraz dyrektorów szkół, udało się zrealizować badanie zgodnie z zakładaną próbą badawczą, co pozwala na wyciąganie wniosków o charakterze ogólnym, odnoszącym się nie tylko do objętych badaniem szkół, ale i do kondycji nauczycieli w całym województwie pomorskim. W zakresie badań ilościowych, wpłynęło 3 711 ankiet nauczycielskich, 12 816 ankiet uczniowskich oraz ponad 11 000 ankiet rodziców; w zakresie badań jakościowych przeprowadzono 5 wywiadów grupowych (uczniowie, nauczyciele) oraz 13 wywiadów indywidualnych (rodzice, nauczyciele).

 

W panelu ekspertów wezmą udział następujące osoby:

– dr hab. Michał Federowicz – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, moderator

oraz paneliści:

– Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011

– prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

– prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001

 

Transmisja online ww. wydarzenia dostępna będzie w serwisie internetowym  YouTube na profilu Pomorskie.eu, a zapis do odtworzenia w terminie późniejszym na stronie CEN: www.cen.gda.pl