Baza narzędzi diagnostyczno – rozwojowych

Realizacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie” na rok 2016.

Zasoby z zakresu kompetencji społecznych:

Projekt „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności” Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów i nauczycieli. Materiały dla uczestnika Konferencji dr Bożena Kubiczek.
Projekt „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”
Pomiar kompetencji społecznych – prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego.Problematyka i metoda badań własnych.
 Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji.
 KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.
 Podręcznik D.Wiszejko-Wierzbickiej „Kompetencje społeczne -rozpoznanie i rozwój”.
 Rogaska A. Zdolności emocjonalne, kompetencje społeczne a postawa „mieć”, „być” u młodzieży.Kompetencje społeczne u młodzieży
Barometr Kompetencji Kluczowych to narzędzie diagnostyczne opracowane do celów diagnozy tzw. kompetencji kluczowych. http://www.katw.pl/platforma-knowledge-work/barometr-kompetencji-kluczowych
Wykorzystanie wyników badań kompetencji kluczowych w wewnątrzszkolnej ewaluacji.http://docplayer.pl/6263135-Wykorzystanie-wynikow-badan-kompetencji-kluczowych-w-wewnatrzszkolnej-ewaluacji.html
Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Narzędzia do oceny kompetencji wolontariuszy.
 Paszkowska-Rogacz A., Kompetencje społeczne- czym są i jak się je rozwija?
Jolanta Okuniewska.,Kompetencje społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym.
Edyta Starostka.,Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne.
Prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego.

Zasoby z zakresu kompetencji obywatelskich:

O. Napiontek Co to są  kompetencje…
Kompetencje obywatelskie -czy można się ich nauczyć.
CIVICO – Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów. Przewodnik dla nauczycieli na temat nauczania kompetencji obywatelskich.
CIVICO – Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów.
 Zasoby z zakresu kompetencji językowych: