Baza narzędzi diagnostyczno – rozwojowych

Baza narzędzi dydaktyczno – rozwojowych tworzona jest w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” – realizacja Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie” na rok 2016.

Zasoby z zakresu kompetencji społecznych:
1.Pomiar kompetencji społecznych – prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego.Problematyka i metoda badań własnych.
 2.Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji.
 3.KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.
 4.Podręcznik D.Wiszejko-Wierzbickiej „Kompetencje społeczne -rozpoznanie i rozwój”.
 5.Rogaska A. Zdolności emocjonalne, kompetencje społeczne a postawa „mieć”, „być” u młodzieży.Kompetencje społeczne u młodzieży
 5.Barometr Kompetencji Kluczowych to narzędzie diagnostyczne opracowane do celów diagnozy tzw. kompetencji kluczowych rozumianych jako szeroki wachlarz posiadanych przez Ciebie umiejętności i wiedzy.http://www.katw.pl/platforma-knowledge-work/barometr-kompetencji-kluczowych
6. Wykorzystanie wyników badań kompetencji kluczowych w wewnątrzszkolnej ewaluacji.http://docplayer.pl/6263135-Wykorzystanie-wynikow-badan-kompetencji-kluczowych-w-wewnatrzszkolnej-ewaluacji.html
7. Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.Narzędzia do oceny kompetencji wolontariuszy.
 10. Paszkowska-Rogacz A., Kompetencje społeczne- czym są i jak się je rozwija?
11.Jolanta Okuniewska.,Kompetencje społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym.
12.Edyta Starostka.,Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne
 13. Prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego.
 Zasoby z zakresu kompetencji obywatelskich:
 3. Rozwój kompetencji obywatelskiej wśród uczniów
http://www.civicoproject.eu/download/Guide_CIVICO_PL.pdf
 5. Edukacja obywatelska w Polsce
6. O. Napiontek Co to są  kompetencje…
7.Kompetencje obywatelskie -czy można się ich nauczyć
8. CIVICO – Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów. Przewodnik dla nauczycieli na temat nauczania kompetencji obywatelskich.
CIVICO – Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów.