Ceberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym

CyberprzestępstwaCeberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. – Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.- ISBN 978-83-89658-91-3
Publikacja wydana w ramach Biblioteczki Rzecznika Praw Dziecka, której celem jest upowszechnianie tematyki i dokumentów z zakresu ochrony praw dziecka. Autorka przedstawia zagadnienie cyberprzestępczości na tle seksualnym: wykorzystywanie seksualne, cyberpornografia dziecięca, dostęp do nieodpowiednich materiałów, w tym do treści pornograficznych. Omawia psychologiczne i socjologiczne aspekty pornografii i pedofilii w Internecie, ochronę małoletnich przed  cyberprzestępczością na tle seksualnym w międzynarodowym, europejskim i krajowym porządku prawnym oraz w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych. Opisuje też zjawiska kryminalne nie tylko w polskim i amerykańskim systemie prawnym. Celem pracy jest pokazanie różnic między rozwiązaniami w różnych systemach prawnych: kontynentalnym a prawem wynikającym z ustaw i orzeczeń sądów federalnych USA. Analiza prawa z jednoczesną analizą psychospołecznych uwarunkowań zjawiska cyberprzestępczości może dopiero stanowić o ocenie skuteczności przyjętych rozwiązań prawnych i stworzenia ponadnarodowego modelu ochrony praw dzieci.