Cogito : szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra

Cogito : szkoła z własnym obliczem / Marzena Kędra. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – ISBN 978-83-8095-962-0

Publikacja jest wydana w ramach nowej serii Drogowskazy (w) edukacji Wydawnictwa „Impuls”, gdzie będą publikowane książki nt. prawa do wolności w edukacji, której celem jest nowa jakość nauczania i wychowania. Autorka licznych publikacji z pedagogiki jest szczególnie zainteresowana pedagogiką Celestyna Freineta. Jest dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu i dzieli się swoim doświadczeniem prowadzenia autorskiej szkoły. Przedstawia założenia systemu pedagogicznego C. Freineta i ich adaptację w edukacji szkolnej. Prezentuje filozofię szkoły Cogito, swój autorski program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej „Badacze w działaniu”. Omawia też ważne zadanie edukacji w koncepcji C. Freineta jakim jest wychowanie do demokracji. Kolejne rozdziały poświęciła m.in. nauczaniu interdyscyplinarnemu – blokowemu, pracy uczniów w projektach – kanonach. Wskazała na odpowiednie umiejętności dydaktyczne nauczycieli w tym systemie pedagogicznym, nowe metody nauczania i wychowania oraz współpracy z rodzicami. Na zakończenie autorka przedstawiła najważniejsze projekty Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty realizowane w szkole w latach 2015-2020.