Czytelnia zamknięta

 

Przebywanie w budynku:
– należy obowiązkowo korzystać z maseczki zakrywającej nos i usta oraz zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym udostępnionym w wyznaczonym miejscu,
– poruszać się w wyznaczonym obszarze, zachowując bezpieczny dystans społeczny od innych osób.

Wykonujemy dla naszych czytelników skany artykułów z czasopism i fragmentów książek dostępnych w PBW. W zamówieniu należy podać  numer karty bibliotecznej czytelnika oraz:
– tytuł artykułu, autor, rok wydania i numer czasopisma
– tytuł książki, autor, rok wydania, zakres stron publikacji i  wysłać na adres e-mail: udostepnianie@pbw.gda.pl
Maksymalnie skanujemy do 10 stron (limit dzienny).
W razie wątpliwości lub pytań – pomożemy telefonicznie 58 344 01 68 lub mailowo.

Zachęcamy  do korzystania z książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych oraz z zasobów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA 

 

Wydział Udostępniania Zbiorów – Czytelnia
Pokój nr: 131 (wysoki parter)
Telefon:58 344 01 68
wew. 108
E-mail:udostepnianie@pbw.gda.pl
Nauczyciele bibliotekarze:
Bibliotekarz:
mgr Aleksandra Kirczuk
mgr Beata Siudek
mgr Fryderyk Wojda
mgr Małgorzata Zienkiewicz
mgr Katarzyna Cichos-Reclaw


mgr Marek Turło

Numery telefonów
By połączyć się z wybranym wydziałem, należy wybrać jeden z poniższych telefonów i podać numer wewnętrzny,
Telefony również łączą bezpośrednio z sekretariatem.
58 344 01 68   Sekretariat i centrala

Ważne linki