Dla nauczyciela

Materiały z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 21 września 2016 r.

MATERIAŁY Z SESJI METODYCZNEJ „Czytelnictwo szkół ponadgimnazjalnych” – 9 marca 2016 r.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA „Radość ukryta w książkach –
adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze” – 17 listopada 2015 r.