Dla nauczyciela

Polecamy: 

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN
Zdalne wsparcie edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

MATERIAŁY Z XVIII SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 30 września 2020 roku

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – D. Grabowska 

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 25 września 2019 roku 

Uzależnienia – E. Zubrzycka

MATERIAŁY Z XVI SESJI METODYCZNEJ „Literatura na receptę. Współczesna edukacja i terapia w bibliotece szkolnej” – 25 marca 2019 roku

Biblioterapia i bajkoterapia…W. Matras-Mastalerz
Kim jest RYŚ? -J. Chromik-Kovačs, I. Banaszczyk
Projekty- E. Kujawska

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 21 listopada 2018 roku

Kompetencje dla przyszłości a technologia podwójnego użycia – Magdalena Brewczyńska
Biblioteki szkolne w świecie mediów społecznościowych – Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska

MATERIAŁY Z XV SESJI METODYCZNEJ „Działalność wychowawcza szkoły. Co możemy zrobić lepiej?” – 14 marca 2018 r.

Rola książki i czytania – G. Leszczyński
Między spojrzeniem pszczoły i muchy – E. Kryściak
Metody aktywizujące w pracy … – A. Predygier
O sztuce nauczania/wychowania – M. Gajewska

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 27 września 2017 roku

Czytanie to przyjemność – Anna Czernow
Priorytety MEN – Hanna Pacholska
Wykorzystanie TIK w edukacji – Małgorzata Kwaśnik, Justyna Malinowska
I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – Ewa Podumis

MATERIAŁY Z XIV SESJI METODYCZNEJ „Nauczyciel przewodnikiem ucznia po świecie wartości” – 8 marca 2017 r.

Budowanie rodzinnego klimatu więzi – M. Jasińska
Bądź wielki-wolontariat ZSGH – J. Zawadzka-Giza

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 21 września 2016 r.

Kompetencje miękkie a czytelnictwo uczniów – Z. Woźniak-Lipińska
Biblioterapia – M. Cyrklaff
Czy warto uczestniczyć w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia w PBWG – E. Podumis
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni – M. Kwaśnik

MATERIAŁY Z SESJI METODYCZNEJ „Czytelnictwo szkół ponadgimnazjalnych” – 9 marca 2016 r.

Niekochany czytelnik w bibliotece – młody dorosły: oczekiwania, nawyki, lektury – prof. Grzegorz Leszczyński
Czytelnik oporny w bibliotece szkolnej – Michał Zając

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA „Radość ukryta w książkach – adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze” – 17 listopada 2015 r.

Radość ukryta w książkach – adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze
Bajkoterapia pomaga dzieciom