Dla nauczyciela

Polecamy:  Edukacyjne Zasoby Internetu

MATERIAŁY Z XV SESJI METODYCZNEJ „Działalność wychowawcza szkoły. Co możemy zrobić lepiej?”” – 14 marca 2018 r.

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 27 września 2017 r.

MATERIAŁY Z XIV SESJI METODYCZNEJ „Nauczyciel przewodnikiem ucznia po świecie wartości” – 8 marca 2017 r.

MATERIAŁY Z SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY – 21 września 2016 r.

MATERIAŁY Z SESJI METODYCZNEJ „Czytelnictwo szkół ponadgimnazjalnych” – 9 marca 2016 r.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA „Radość ukryta w książkach –
adaptacja najmłodszych uczniów w przedszkolu i szkole dzięki literaturze” – 17 listopada 2015 r.