Dla ucznia

Baza materiałów pomocnych uczniom w przygotowaniu się do udziału w konkursach przedmiotowych (edukacyjnych), tworzona w ramach Rocznego planu realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie na rok 2016.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

 http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/terminy%20konkursow%20przedmiotowych.pdf

 Regulaminy szczegółowe konkursów - Szkoła Podstawowa

 http://www.kuratorium.gda.pl/regulaminyszczegowekonkurswszkoapodstawowa_p4724.html

Regulaminy szczegółowe konkursówGimnazjum

 http://www.kuratorium.gda.pl/regulaminyszczegowekonkurswgimnazjum_p4725.html

Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

http://www.kuratorium.gda.pl/page2130.html

Informacje dot. uprawnień laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

http://www.kuratorium.gda.pl

Inne konkursy przedmiotowe

  • Edukacja wczesnoszkolna:

Olimpiady dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej – Olimpusek

http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek

  • Matematyka:

Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka-Plus

http://oxfordplus.pl/test-matematyka-plus/o-konkursie/

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

http://www.kangur-mat.pl/

Internetowy Konkurs Matematyczny – Maks Matematyczny

http://jersz.pl/contest,11.html

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – Mat

http://jersz.pl/contest,1.html

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – Alfik Matematyczny

http://jersz.pl/contest,4.html

Olimpiada Matematyczna Juniorów

http://omj.edu.pl/

Olimpiada Matematyczna

http://www.om.edu.pl/REGULAMIN-2013.pdf

Konkurs matematyczny Muszelka dla klas IV-VI

muszelka-regulamin-1

  • Informatyka

Olimpiada Informatycznahttp://www.oi.edu.pl/old/php/show.php

  • Języki obce:

Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua-Plus – konkurs z jednego z wybranych języków: angielskiego lub niemieckiego

http://oxfordplus.pl/test-oxford-plus/o-konkursie/

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego – Deutschfreund
http://jersz.pl/contest,2.html

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego – Sprachdoktor

http://jersz.pl/contest,6.html

Olimpiada języka niemieckiego

http://www.ojn.wsjo.pl/zakres-tematyczny/

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – English High Flier

http://jersz.pl/contest,7.html

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – English Ace

http://jersz.pl/contest,8.html

Olimpiada języka angielskiego

 http://oja.wsjo.pl/regulamin/

 Olimpiada języka angielskiego dla gimnazjalistów

 http://www.ojag.wsjo.pl/menu-glowne/regulamin/

Olimpiada języka francuskiego

 http://www.ojf.org.pl/

Olimpiada języka rosyjskiego

 http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/index.php

Olimpiada języka łacińskiego

 http://www.ojl.uw.edu.pl/Regulamin.pdf

  • Przedmioty humanistyczne:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

http://www.olijp.pl/?q=node/27

Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Z ortografią na co dzień” (Centrum Edukacji Humanistycznej)

http://poprawnapolszczyzna.pl/display/download/ORTOGRAFIA_2016.pdf

Ogólnopolski konkurs polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” (Centrum Edukacji Humanistycznej)

http://poprawnapolszczyzna.pl/display/download/POPRAWNA_POLSZCZYZNA_2016.pdf

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny – Omnibus

http://jersz.pl/contest,3.html

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny – Alfik Humanistyczny

http://jersz.pl/contest,5.html

Ogólnopolski Konkurs Historyczny – Alfik Historyczny

http://jersz.pl/contest,9.html

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin

Olimpiada Historyczna

 http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin

Olimpiada Filozoficzna

 http://ptfilozofia.pl/regulamin/

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

http://www.owpsw.edu.pl/site/regulamin

  • Przedmioty przyrodnicze

 Olimpiada Biologiczna

 http://www.olimpbiol.pl/

 Olimpiada Chemiczna

 http://www.olchem.edu.pl/

 Olimpiada Geograficzna

 http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/o-olimpiadzie/regulamin/

 Olimpiada Fizyczna

 http://www.kgof.edu.pl/

  • Pozostałe:

Olimpiady przedmiotowe – Olimpus

http://www.olimpus.edu.pl/

Olimpiada Artystyczna

 http://olimpiada-artystyczna.pl/