Dom oswojony : jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD / Tara Leniston, Rhian Grounds

Dom oswojony : jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka z ASD / Tara Leniston, Rhian Grounds ; tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – ISBN 978-83- 233-4808-5

Książka jest praktycznym poradnikiem dla rodziców z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorkami publikacji jest matka dziecka z ASD oraz terapeutka mowy i języka specjalizująca się w pracy z dziećmi autystycznymi. Opisane doświadczenia mają pomóc w wychowaniu i rozwoju dziecka autystycznego w środowisku domowym. Przedstawione przez matkę dziecka praktyczne rozwiązania organizacji przestrzeni domowej zostały uzupełnione komentarzami terapeutki Rhian Grounds. Tara Leniston przedstawia poszczególne pomieszczenia w domu zorganizowane na specyficzne potrzeby dziecka z ASD, ale bez rezygnowania z potrzeb pozostałych członków rodziny. W książce znajdziemy porady jak przygotować zakątek rodziców, sypialnię, kuchnię, pokój zabaw, łazienkę, salon, ogród. Autorka pokazuje jak wykorzystać poszczególne przestrzenie domu do pracy nad relacjami z dzieckiem i jego ogólnym rozwojem. Opisała też sytuacje z dzieckiem z ASD poza domem: podróż samochodem, robienie zakupów, podróże lotnicze, spotkania rodzinne. Przedstawione w książce wskazówki terapeutyczne pokazują praktyczne zastosowanie technik komunikacyjnych dla rodzin z dziećmi z ASD.